h

SP hekelt opstelling Veiligheidregio's inzake infobijeenkomst Tihange

7 september 2017

SP hekelt opstelling Veiligheidregio's inzake infobijeenkomst Tihange

Foto: Andreas Krischner / flickr.com

Vanavond (donderdag 7 september) vindt er op verzoek van raads- en Statenleden een informatiebijeenkomst over mogelijke stralingsongevallen van Tihange plaats. Ondanks dat er niets geheims besproken wordt weigeren de voor de organisatie verantwoordelijke veiligheidsregio's, ondanks herhaalde verzoeken, de bijeenkomst openbaar toegankelijk te maken voor geïnterresseerde actiegroepen en andere mensen. Hiermee dragen zij niet bij aan het beeld van een transparante overheid. Vandaar dat SP-fractievoorzitter Bram Schaminée hier vragen over heeft gesteld. 

Recente krantenberichten over de informatiebijeenkomst ‘stralingsongevallen Tihange’ door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben voor veel ophef gezorgd. Bezorgde Limburgers en belangenorganisaties die deze bijeenkomst ook willen bijwonen zijn geweigerd. Mede daardoor hangt er een mist van geheimzinnigheid rondom deze bijeenkomst, terwijl deze helemaal niet geheim is.

Tijdens de succesvolle ‘Kettingactie Tihange’ hebben circa 50.000 mensen uit Limburg en buurlanden België en Duitsland hun bezorgdheid geuit over de veiligheid en risico’s van de kerncentrale Tihange met een solidariteitsactie. Deze actie werd bestuurlijk ondersteund door de provincie Limburg en diverse gemeenten. Het is voor de SP dan ook onbegrijpelijk dat een informatiebijeenkomst over dit onderwerp niet kan worden bijgewoond door bezorgde mensen, ondanks dat diverse pogingen zijn gedaan om hen alsnog toegang tot de informatiebijeenkomst te verlenen. In de ogen van de SP draagt de Veiligheidsregio met deze houding niet bij aan een transparante overheid. Een overheid die tot taak heeft burgers te beschermen en te informeren over risico’s en gevaren waar de samenleving aan kan worden blootgesteld. 

Reactie toevoegen

U bent hier