h

Gemeenschapsgeld verspild aan Belevenispark Daelzicht

23 maart 2016

Gemeenschapsgeld verspild aan Belevenispark Daelzicht

Foto: hclt.nl / hclt.nl

Onlangs berichtte Dagblad De Limburger dat het gemeentebestuur van Maasgouw toch 50.000 euro aan Daelzicht wil betalen voor de afronding van de business case voor de inmiddels ingetrokken plannen voor een belevenispark. Nu blijkt dat de provincie reeds 50.000 euro heeft overgemaakt, terwijl de samenleving hier niets voor terug heeft gekregen. ‘Er is hier sprake van verspilling van gemeenschapsgeld’, aldus SP-Statenlid Bianca Evers. 

Zo’n anderhalf jaar geleden lanceerde Daelzicht de plannen voor een belevenispark voor mensen met een verstandelijke beperking. Om de benodigde financiering rond te krijgen moest geld worden geïnvesteerd in het opstellen van een business case. Hiervoor stelde de provincie en de gemeente Maasgouw onder voorwaarden geld ter beschikking. Daarnaast reserveerde de provincie 1 miljoen euro onder voorwaarden om eventueel te investeren in een onrendabel deel van het belevenispark. Eén van deze voorwaarden was dat Daelzicht uiterlijk 31 december 2015 de definitieve business case moest indienen. Dit gebeurde niet. Wel kwam Daelzicht met een zogeheten masterplan. In dit masterplan werd echter te weinig gekeken naar alternatieve locaties voor het belevenispark. Daarnaast bleek uit eerdere vragen die de SP aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld heeft dat de huidige plannen van het belevenispark niet voldeden aan de eisen uit de POL met betrekking tot de goudgroene natuurzone.

Na kritiek vanuit de samenleving besloot Daelzicht onlangs om de plannen voor het belevenispark in te trekken. Tot verbazing van de SP bleek uit een raadsmededeling van de gemeente Maasgouw dat de provincie Limburg al 50.000 euro heeft betaald aan stichting Daelzicht. De SP is hier zeer verontwaardigd over aangezien Daelzicht meerdere malen niet aan de afgesproken voorwaarden voldaan heeft. De SP is van mening dat deze 50.000 euro absoluut niet uitbetaald hadden mogen worden aan Daelzicht en dat hier sprake is van verspilling van gemeenschapsgeld. ‘In de toekomst moet de provincie van tevoren onderzoeken of dergelijke projecten in overeenstemming zijn met het eigen beleid. Mocht dit niet het geval zijn dan kan er geen sprake zijn van een financiële bijdrage’, aldus SP-Statenlid Bianca Evers die schriftelijke vragen aan het provinciebestuur heeft ingediend over deze kwestie.

Reacties

Zou toch verboden moeten worden. Kan ik ook bij de gemeente een zak met geld krijgen in ruil voor "luchtkasteel"

Reactie toevoegen

U bent hier