h

Opinie: Einde aan ongelijke behandeling

2 februari 2015

Opinie: Einde aan ongelijke behandeling

De SP in Provinciale Staten maakt bij de komende verkiezingen deel uit van een zogenaamde regenboogcoalitie voor de bestrijding van ongelijke behandeling en ter bevordering van de homo- en transgenderemancipatie. De campagne is een idee van Roze Limburg en de LHBT. Roze Limburg en stichting LHBT kunnen rekenen op steun van de SP! Lijsttrekker Daan Prevoo schreef er onderstaand artikel over.

Discriminatie begint bij onwetendheid. Daarom is het goed dat beleidsmakers en volksvertegenwoordigers zich inzetten voor gelijke behandeling van iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur, ras of seksuele geaardheid. Voor de SP is elk mens gelijkwaardig en doet iedereen volwaardig mee in onze samenleving. We zien helaas nog steeds dat er mensen zijn die hier anders over denken. Mensen worden in elkaar geslagen vanwege hun geaardheid. Leraren worden ontslagen en er zijn nog steeds ambtenaren die weigeren een homohuwelijk te voltrekken. Dit zijn de voorbeelden die regelmatig in het nieuws komen. De ‘stille’ discriminatie en het onzichtbaar buiten sluiten van mensen is echter vele malen groter én pijnlijker. Ook in het buitenland zien we dat mensen vanwege hun geaardheid worden opgejaagd, gevangen gezet en op gruwelijke wijze worden verminkt of zelfs gedood. Er moet een einde komen aan deze ongelijke behandeling!

De SP steunt Roze Limburg en de doelstellingen van het LHBT. Dit past bij ons beeld van een samenleving waarin iedereen mee doet en mee telt! Daarom maakt de SP ook landelijk deel uit van het zogenaamde Roze Stembusakkoord. Samen met een aantal andere partijen werkte de SP mee om vijf belangrijke maatregelen ter bevordering van homo- en transgenderemancipatie te regelen. Zo zijn er regels gekomen waardoor ambtenaren niet langer mogen weigeren een homohuwelijk te sluiten en alle basis- en middelbare scholen verplicht zijn voorlichting te geven over homoseksualiteit en seksualiteit. Daarnaast zijn belangrijke wetten aangepast. Sinds april 2014 is er een wet die de juridische positie van lesbische ouders en hun kinderen heeft verbeterd, waardoor lesbische moeders geen dure en ingewikkelde adoptieprocedure hoeven te doorlopen. Scholen in het bijzonder onderwijs en instellingen op godsdienstige grondslag mogen in hun personeelsbeleid niet meer discrimineren op grond van homoseksualiteit. Vanaf 1 juli afgelopen jaar is het vergemakkelijken van de geslachtswijziging van transgenders van kracht, waardoor transgenders niet meer naar de rechter hoeven en de onvruchtbaarheidseis vervalt.

In de ogen van de SP zijn dat belangrijke stappen vooruit, maar zijn we er nog lang niet. Ook binnen het provinciale beleid moeten we oog hebben voor de problemen die door ongelijke behandeling worden veroorzaakt. De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor de leefbaarheid in buurten en wijken. Mensen die in de ogen van velen ‘anders zijn’ moeten kunnen evengoed rekenen op een veilige leefomgeving. En dan mag het niet uitmaken of je LHBT-er bent , gehandicapt of een ander geloof hebt. Ook op het terrein van de zorg zijn er belangrijke zaken te regelen. Oudere LHBT-ers moeten zich veilig en begrepen voelen. Daarom is het belangrijk dat personeel in de thuiszorg, zorginstellingen en ziekenhuizen goed voorgelicht wordt. Ik zie het als mijn taak om er op toe te zien dat we dit ook consequent doen. Het is vooral belangrijk dat we landelijk de zaken beter regelen om ongelijkheid te bestrijden. We denken een tolerant land te zijn, maar nog steeds kunnen mannen niet ongestoord hand-in-hand over straat lopen. Een belangrijke stap is er al gezet. Als álle scholieren voorlichting krijgen kunnen we een nieuwe generatie op laten groeien waarin minder of geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen, op basis van welke voorkeur dan ook.

U bent hier