h

SP wil provinciaal vangnet voor zorgsector

6 februari 2014

SP wil provinciaal vangnet voor zorgsector

Naar aanleiding van de enorme ontslaggolf in de zorg dient de Statenfractie van de SP tijdens de Statenvergadering van vrijdag 7 februari een motie in waarin zij het provinciebestuur oproept om crisismaatregelen voor de zorg te treffen, vergelijkbaar met de provinciale crisismaatregel voor de bouwsector.

Alleen al in Limburg zijn recentelijk 4000 ontslagen in de zorgsector aangekondigd. Landelijk gaat het om een verlies van tenminste 25.000 banen. Door de bezuinigingen van het kabinet vallen in de zorg enorme klappen. Duizenden mensen in zorg- en verpleegtehuizen, jeugdzorg, ouderenzorg en thuiszorg dreigen de komende tijd hun baan te verliezen door talloze reorganisaties. Het gaat om ervaren en gekwalificeerd personeel dat is opgeleid voor de zorg. “Wij pleiten voor een provinciaal vangnet om deze kennis te behouden en deze mensen een nieuw perspectief te bieden. Hun taken moeten volgens dit ‘participatiekabinet’ worden overgenomen door vrijwilligers en mantelzorgers. Maar over enkele jaren dreigt weer een tekort aan personeel in de zorg. Om deze tijd te overbruggen moeten we maatregelen treffen om de kwaliteit van zorg en de leefbaarheid in stand te houden en om langdurige werkloosheid te bestrijden”, aldus fractievoorzitter Daan Prevoo.

U bent hier