h

Voorbereidingen nieuwe OV-concessie

28 januari 2014

Voorbereidingen nieuwe OV-concessie

De overeenkomst (concessie) van vervoerder Veolia met de provincie Limburg stopt per december 2016. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe aanbesteding. De afgelopen 10 jaar heeft Veolia, na wat startproblemen, meer mensen kunnen verleiden om gebruik te maken van het openbaar vervoer en is er met beter materieel gereden. Een prima zaak. De nieuwe concessie krijgt een looptijd van 15 jaar. Het gaat daarbij om enorme bedragen, de bijdragen van de provincie en het Rijk zijn zo’n 110 miljoen per jaar, in totaal ongeveer 1,7 miljard euro.

Bij de nieuwe aanbesteding wil de provincie een aantal veranderingen doorvoeren. Eén van de voorstellen waar veel over te doen is, is de wensbus. Dit wordt een busje (9-persoons) voor gebieden waar nu nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de bus. Denk hierbij aan een handjevol reizigers per dag. Deze wensbus wordt dan in bruikleen gegeven aan een buurtvereniging om met vrijwilligers mensen op afspraak naar knooppunten van bus of trein te brengen.

Als SP zien we bij de wensbus twee grote hobbels die te nemen zijn. Ten eerste mag het geen werkgelegenheid kosten van de chauffeurs die nu op bussen rijden, dus geen verdringing van arbeidsplaatsen. Het provinciebestuur heeft aangegeven dat er geen werkgelegenheid verloren gaat, maar de FNV vreest voor de banen van 200 chauffeurs. Ten tweede zal er vanuit de provincie een vangnet moeten komen voor als het met de vrijwilligers om de een of andere reden niet lukt. Over een vangnet is helaas nog niet nagedacht. Dit betekent dat het openbaar vervoer in kleine kernen niet gegarandeerd is. Een punt waarmee wij niet akkoord kunnen gaan.

De SP zou het liefst zien dat er een eigen provinciaal openbaar vervoersbedrijf komt. Geen gedoe meer met aanbesteden, vuistdikke contracten en juridische kwesties over uitleg van teksten. Maar wel meer invloed op de kwaliteit en bereikbaarheid van het openbaar vervoer, niet slechts om de 10 of 15 jaar. Hiervoor krijgen we op dit moment echter geen meerderheid in Provinciale Staten.

U bent hier