h

SP wil juridische stappen uitbuiting A2 tunnel

22 januari 2014

SP wil juridische stappen uitbuiting A2 tunnel

De Statenfractie van de SP heeft het provinciebestuur opgeroepen om de kosten van naleving van de cao-verplichtingen van de buitenlandse werknemers van de A2 tunnel voor te schieten. Ook wil de SP dat de provincie juridische stappen neemt richting de aannemers en uitzendbureaus om naleving van de afspraken via de rechter af te dwingen.

In oktober 2013 stuurde de SP Statenfractie een brandbrief naar het provinciebestuur over de uitbuiting van buitenlandse werknemers bij de bouw van de A2 tunnel in Maastricht. Aanleiding waren de publicaties in Dagblad De Limburger van onderzoeksjournalist Rob Cox. Hij legde bloot dat buitenlandse bouwvakkers een groot deel van hun salaris (circa 950 euro) moesten afstaan voor 'logistieke kosten' en huisvesting in sloopwoningen. In de tussenliggende maanden zijn door de SP Kamervragen gesteld en hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden. Daaruit bleek dat de zogenaamde 'logistieke kosten' buitenproportioneel waren en dat cao-regels niet werden nageleefd. Daarna beloofde het A2 consortium (de groep aannemers die de bouw uitvoert) om het onrecht dat de buitenlandse werknemers is aangedaan snel recht te zetten. Maar nu blijkt dat de werknemers slechts een deel van het geld terugkrijgen waar zij recht op hebben.

De SP is van mening dat de provincie en de gemeente Maastricht, als opdrachtgevers van het project, direct actie moeten ondernemen. De SP roept het provinciebestuur op het initiatief te nemen en stelt voor dat beide overheden de benadeelde werknemers per direct financieel compenseren. Daarnaast dienen zowel de provincie als de gemeente gezamenlijk juridische stappen te zetten in het kader van de (keten)aansprakelijkheid in de richting van de aannemers en uitzendbureaus om hun juridische aansprakelijkheid door een uitspraak van de rechter te forceren.

“Wij roepen het provinciebestuur op om nu daden te stellen en per direct recht te doen aan de werknemers. Zij mogen niet de dupe worden van het niet naleven van afspraken door de aannemers of hierdoor verwikkeld raken in een juridische strijd. Er is toegezegd dat de bouwvakkers ook de logistieke kosten terug zouden krijgen zoals de kosten van woon-werkverkeer, terwijl ze naast de bouwplaats woonden. De provincie en gemeente kunnen de kosten en het voorschot later terugvorderen, of eventueel inhouden op de aanbesteding”, aldus fractievoorzitter Daan Prevoo.

In een kort geding over de zaak, eind vorig jaar, kon de rechter geen uitspraak doen over welke cao-regels van toepassing waren om vast te kunnen stellen welke rechten de bouwvakkers precies hadden. De SP zal daarom binnenkort voorstellen dat bij de aanbesteding van nieuwe projecten voortaan duidelijk wordt vastgelegd welke cao-regels van toepassing zijn en dat alle uitvoerders zich daar aan dienen te houden. Deze afspraken moeten niet alleen gelden voor Nederlandse, maar ook voor buitenlandse werknemers.

U bent hier