h

SP pleit voor eigen Limburgs Openbaar Vervoersbedrijf

21 februari 2013

SP pleit voor eigen Limburgs Openbaar Vervoersbedrijf

De SP fractie van Provinciale Staten Limburg zal tijdens de Statenvergadering van vrijdag 22 februari middels een motie het voorstel indienen met de opdracht aan het provinciebestuur om de haalbaarheid en mogelijkheden te onderzoeken van de oprichting van een eigen openbaar vervoersbedrijf. Aanleiding hiervoor is de verkoop van de Limburgse openbaar vervoerconcessie door het Franse bedrijf Veolia. Volgens de SP lopen de kwaliteit van het openbaar vervoer en banen van werknemers gevaar door de verkoop aan een vooralsnog onbekende partij.

De SP is van mening dat je een middels aanbesteding verstrekte opdracht niet zonder meer kan doorverkopen aan een andere marktpartij. De contractuele afspraken die gemaakt zijn met Veolia moeten te allen tijde worden nagekomen tot het einde van de aanbesteding in december 2016. Het gaat volgens de SP dan met name om de kwaliteit van het vervoer, de banen en het sociaal plan. Dat tijdens verkooponderhandelingen afspraken worden gewijzigd ligt voor de hand, zowel Veolia als de provincie zijn daar verantwoordelijk voor. De SP wil van het college van GS de garantie dat zowel de kwaliteit als de banen gegarandeerd zijn totdat Provinciale Staten een besluit hebben genomen op welke wijze het openbaar vervoer in de toekomst zal plaatsvinden. De voorkeur van de SP gaat uit naar een eigen provinciaal vervoersbedrijf boven een nieuwe aanbesteding vanaf 2016, of desnoods eerder. De SP wil dat beide opties grondig worden onderzocht.

Volgens de SP is het openbaar vervoer niet alleen van groot belang voor de mobiliteit van ouderen en scholieren, maar ook voor het woon-werkverkeer. Het behoud van werkgelegenheid en banen zijn van groot economisch belang voor Limburg. Met een eigen openbaar vervoersbedrijf kun je dit beter beheersen en zijn burgers niet overgeleverd aan de grillen van de commerciële markt.

U bent hier