h

Samenwerking NS en Veolia moet beter

30 december 2009

Samenwerking NS en Veolia moet beter

De SP in Provinciale Staten wil dat het provinciebestuur zich inzet voor een betere overstapgelegenheid op het station van Roermond. Zeer regelmatig missen reizigers van Veolia in Roermond hun aansluitende trein naar Eindhoven. Treinen van de Nederlandse Spoorwegen vertrekken vaak op het moment dat de Veolia trein het station binnen rijdt.

Vorig jaar is de dienstregeling van Nederlandse Spoorwegen (NS) en Veolia een beetje aangepast om overstappen in Roermond gemakkelijker te maken. Voor de reizigers richting Amsterdam biedt deze aanpassing in de meeste gevallen geen oplossing.

'Omdat het bijna dagelijks voorkomt dat de NS de deuren sluit als de deuren van de Veoliatrein open gaan en de NS haar reizigers hierdoor letterlijk in de kou laat staan, concludeert de SP dat het bij de NS aan wil ontbreekt om het overstappers in Roermond gemakkelijker te maken.' Aldus SP Statenlid Thijs Coppus.

De SP wijt de problemen tussen de NS en Veolia aan de aanbesteding van het openbaar vervoer. Thijs Coppus: 'Veolia presteert weliswaar goed op de Heuvelland- en de Maaslijn, maar de spoorwegen in Limburg zijn versnipperd en de slechte samenwerking tussen beide vervoerders (NS en Veolia) maakt het snel en adequaat reizen per spoor steeds lastiger. Wij eisen van Gedeputeerde Staten snelle actie. De problemen voor de reizigers van Veolia moeten worden opgelost en de provincie moet snel met beide vervoerders ter verantwoording roepen.'

U bent hier