h

Grubbenvorst verplaatsen is absurd

29 september 2008

Grubbenvorst verplaatsen is absurd

Afgelopen week opperde Peter Smeets, onderzoeker en groot voorstander van megastallen, het idee om Grubbenvorst te verplaatsen ten gunste van de agro-industrie. Door alle intensieve land- en tuinbouw ten noorden van Venlo te concentreren wordt voorkomen dat verspreid over Noord-Limburg agrarische industrieterreinen verrijzen.

SP Fractievoorzitter Thijs Coppus: "Grubbenvorst verplaatsen is natuurlijk absurd. Maar tegelijkertijd moet er wel goed worden nagedacht over hoe er moet worden omgegaan met de steeds schaarser wordende open ruimte in Noord-Limburg. De keuze voor de grootschalige landbouw heeft immers tot gevolg dat er steeds grotere bedrijven in het buitengebied verrijzen."

De manier waarop het platteland wordt ingericht is het gevolg van economische keuzes. Het concentreren van bedrijven op een immens agrarisch industrieterrein is een oplossing die wellicht voor een korte termijn werkt, maar uiteindelijk niets oplevert. Thijs Coppus: "Door de concurrentie met bedrijven in landen als China en Oekraïne op te zoeken, moeten Nederlandse bedrijven voortdurend groeien om niet achter te blijven. In Oost Europa zijn plannen voor een varkensstal voor 100.000 dieren, hier zullen we uiteindelijk ook mee moeten concurreren en dit kan alleen maar door een nog grotere stal te bouwen."

De discussie over de gevolgen van megastallen voor het landschap is belangrijk, maar moet als het aan de SP ligt breder worden gezien. Want alleen door de Nederlandse landbouw op een andere manier in te richten, in te zetten op kwaliteit en de bestaande ondernemers met een klein of modaal bedrijf te steunen, kan de sector overleven en blijft het buitengebied in Noord-Limburg open.

U bent hier