h

SP boos over uitlatingen Driessen

21 december 2007

SP boos over uitlatingen Driessen

De SP in Provinciale Staten wil opheldering van Gedeputeerde Staten naar aanleiding uitspraken van gedeputeerde Driessen over de gang van zaken rondom een megastal in Grubbenvorst. Tijdens een bijeenkomst van het CDA in Sevenum op 16 december kwalificeerde Driessen de acties van de Grubbenvorster bevolking als 'goedkoop' en 'stemmingmakerij'. De bezwaren van een 50-tal artsen werden weggezet als 'onwetenschappelijk'.

De SP wil van Gedeputeerde Staten weten of de heer Driessen het standpunt van GS heeft verkondigd en op welke wetenschappelijke feiten Driessen zijn stellingname baseerd. Statenlid Thijs Coppus: 'het is opmerkelijk dat de heer Driessen de zorgen van een groep van 50 huisartsen, specialisten en artsen van de GGD met zoveel gemak aan de kant schuift, met de boodschap dat hun zorgen niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Als dit echt zo is, dan willen wij weten op welke feiten de gedeputeerde zich beroept.'

De SP vindt het kwalijk dat gedeputeerde Driessen de bezwaren vanuit de bevolking als 'stemmingmakerij' bestempeld. Coppus: 'Door op deze manier te reageren toont de heer Driessen weinig respect voor de zorgen van omwonenden, kleine agrariërs en andere betrokkenen. Wij willen erg graag weten of het hele college van Gedeputeerde Staten op deze manier tegen de zaak aankijkt. GS geeft voortdurend te kennen dat ze de dialoog met de burgers aan wil gaan, in dit geval wordt hier weinig blijk van gegeven.

U bent hier