h

Meer controle op Raad van Commissarissen LIOF

27 december 2007

Meer controle op Raad van Commissarissen LIOF

De SP fractie wil opheldering van Gedeputeerde Staten over hun rol in het akkoord over het salaris van LIOF directeur Verhagen en hoe ze in de toekomst de nieuwe afspraken blijven controleren. Dit naar aanleiding van het bericht van L1 waarin de Minister van Economische Zaken M. Verhoeven geciteerd wordt.

In het L1 radioprogramma “De Stemming” van 23 december heeft de Minister van Economische Zaken M. Verhoeven krasse uitspraken gedaan over de Raad van Commissarissen van het LIOF.
De Minister blijkt weinig vertrouwen te hebben in het naar de regels en afspraken handelen van de RvC. Zo heeft ze opnieuw herhaald, dat de RvC in 2006 ronduit tegen de regels gehandeld heeft in de overeengekomen afspraken met de directeur over diens salarissamenstelling.
Bovendien wil de Minister de nieuwe salarisafspraken zwart op wit zien om niet opnieuw voor verassingen komen te staan door bijvoorbeeld aanvullende pensioenafspraken.
Het kan niet toevallig zijn dat de Minister het voorbeeld noemt van aanvullende pensioenafspraken of dat ze zomaar een voorbeeld uit haar mouw schudt.
Het is goed en blijkbaar noodzakelijk dat de Minister in deze kwestie de RvC blijft controleren. Gedeputeerde Staten behoren dat echter ook te blijven doen.

De SP wil weten hoe het staat met het vertrouwen van Gedeputeerde Staten in de RvC en wat precies de nieuwe salarisconstructie is waar GS mee akkoord is gegaan.
Gedeputeerde Staten hebben altijd beweerd dat de provincie als aandeelhouder geen rol heeft bij de bepaling van de bezoldiging van de directeur en dat die bevoegdheid ligt bij de Raad van Commissarissen.
Maar het kan niet zo zijn dat Gedeputeerde Staten nu wel een rol spelen door akkoord te gaan met de salarisverhoging en vervolgens halverwege hun handen van controle van dit akkoord aftrekken. Gezien wat in 2006 gebeurd is en de uitspraken van de Minister, blijft ook controle door GS op de RvC noodzakelijk.
Bovendien wil de SP dat GS Provinciale Staten volledig blijft informeren over deze kwestie.
Met name ook over mogelijke aanvullende pensioenaanspraken. Dat is tot nu toe opnieuw niet gebeurd. Het blijft op deze manier wederom onduidelijk. De indruk van achterkamertjes blijft zo in stand en daar moet een eind aan komen.

De SP-fractie heeft eerder middels een motie die gesteund werd door de PvdD en D66 het vertrouwen opgezegd in de voorzitter van de RvC van het LIOF Dhr. Pennings die verantwoordelijk was voor de oude salarisconstructie, waarbij de directeur tegen de regels in de vergoedingen uit commissariaten zelf mocht houden.

U bent hier