h

Gratis openbaar vervoer voor 65 plussers in de parkstad

16 december 2007

Gratis openbaar vervoer voor 65 plussers in de parkstad

Vrijdag 14 december jongsleden is er in de vergadering van Provinciale Staten besloten om het experiment in Parkstad van gratis openbaar vervoer voor 65 jarigen en ouder met 6 maanden te verlengen. De kosten hiervan worden voor 50% door de provincie betaald.

Voor de SP is dit een groot succes omdat de SP als enige al vele jaren in de Staten heeft gepleit voor gratis openbaar vervoer. Zeer recent heeft de SP een initiatiefvoorstel ingediend waarin gratis openbaar vervoer werd bepleit voor 65 plussers in heel Limburg.

Gedeputeerde Staten reageerden met een voorstel waarin een belangrijke eis van de SP, de verlenging van de proef gratis openbaar vervoer voor 65 plussers in Parkstad Limburg met een half jaar werd ingewilligd. Daarnaast werd een motie van de SP, tezamen met CDA, PvdA en PNL aangenomen waarin gepleit voor meer experimenten op het gebied van openbaar vervoer. Voor het eerst staat nu de deur voor gratis openbaar vervoer op een kier, maar we zijn er nog lang niet, aldus fractievoorzitter Edwin Bus.

De SP gaat dan ook in de toekomst verder met Parlementaire en buitenparlementaire acties voor verdere experimenten ter verbetering van het openbaar vervoer en, wanneer deze experimenten succesvol blijken te zijn, voor definitieve invoering van de verbeteringen in het openbaar vervoer.

U bent hier