h

SP hekelt optreden Driessen inzake AVN Nederweert

7 april 2003

SP hekelt optreden Driessen inzake AVN Nederweert

De Limburgse SP-fractie in Provinciale Staten heeft bij het college van GS aan de bel getrokken over het optreden van gedeputeerde G. Driessen (CDA) omtrent het Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert (AVN). De plannen voor deze gigantische nieuwe 'varkensfabriek' werden onlangs door de gemeenteraad van Nederweert afgeschoten, maar dhr. Driessen stelt kennelijk alles in het werk om het zwaar omstreden AVN er in het kader van de plattelandsreconstructie alsnog door te drukken.

De SP spreekt haar afkeuring uit over het solo-optreden van
G. Driessen en vindt dat het besluit van de Nederweerter raad gerespecteerd moet worden. SP-Statenlid Rob Janssen:
'Het AVN heeft geen enkel draagvlak; noch onder de bevolking, noch onder betrokken agrariërs. Met varkenspest, MKZ en nu weer vogelpest in het achterhoofd voelt iedereen op z'n klompen aan, dat er in deze tijd geen plaats meer is voor nieuwe grootschalige concentraties van vee. Om nog maar te zwijgen van de gevolgen voor leefbaarheid en milieu in Nederweert zelf. Dhr. Driessen kan het besluit van raad van Nederweert dan wel jammer vinden, maar dat geeft hem nog niet het recht om er dan maar overheen te walsen. Als dit het visitekaartje is van het nieuwe college van Limburg, dan kunnen we de borst nat maken voor de komende vier jaar.'

Vorig jaar al drong SP-Kamerlid Remi Poppe er bij de toenmalige landbouwminister Brinkhorst op aan, om maatregelen tegen het gewraakte bio-industrieterrein in Nederweert te nemen. Volgens Poppe zit de toekomst niet in nóg intensievere veeteelt, maar in duurzame, grondgebonden veehouderij, waar het voer van eigen bedrijf komt en de mest op eigen bedrijf wordt afgezet.

Voor meer informatie:
Rob Janssen: Tel. 06 24735033

Schriftelijke vragen:

1) Is het college op de hoogte van het uiterst geringe draagvlak voor het Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert (AVN), dat door de gemeenteraad van Nederweert met grote meerderheid werd afgewezen, alsmede door meer dan 500 ondertekenaars van een handtekeningenactie door de lokale Stichting tegen geconcentreerde bio-industrie?

2) Deelt het college de mening van de SP, dat het democratische gehalte van besluiten van een gemeenteraad gerespecteerd dient te worden, totdat er sprake is van een zwaarwegend en democratisch vastgesteld algemeen maatschappelijk belang?

3) Mocht er sprake zijn van een 'algemeen belang' in het kader van de plattelandsreconstructie, kan het college dan aangeven welk dit is en op basis waarvan dit belang als 'algemeen' bestempeld kan worden?

4) Hoe ziet het college de rol van gedeputeerde G. Driessen die - ondanks het besluit van de raad in een nota bene 'agrarische' gemeente als Nederweert - het AVN in het kader van de plattelandsreconstructie er toch door wil drukken, desnoods door dwang uit te oefenen, zoals dhr. Driessen verklaart in Dagblad De Limburger van 20 maart 200 jl.?

5) Kan het college aangeven hoe de plannen van dhr. Driessen voor het AVN te rijmen zijn met de in het zogenaamde 'Krokusakkoord' zoals op 10 maart ondertekend door Rijk, provincies en VNG - aangaande de plattelandsreconstructie - geformuleerde doelstelling: 'Uitvoering van de Reconstructiewet Concentratiegebieden is van cruciaal belang voor de toekomst van de agrarische sector, voor de realisatie van natuur-, water- en milieubeleid en voor de leefbaarheid van het platteland (…) Bovendien draagt zij bij aan de vermindering van de veterinaire kwetsbaarheid van de veehouderijsector.'?

Gaarne bovenstaande vragen schriftelijk beantwoord

Namens de SP-fractie in Provinciale Staten,
Rob Janssen

Meer over het AVN

U bent hier