h

EEN VRUCHTBARE DAG VOOR DE SP STATENFRACTIE MET 10 AANGENOMEN MOTIES

15 april 2024

EEN VRUCHTBARE DAG VOOR DE SP STATENFRACTIE MET 10 AANGENOMEN MOTIES

Foto: Marianne Winthagen

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 12-4 jl. zijn er bij de behandeling van het Beleidskader Werken aan een toekomst-bestendige economie 1 eigen motie en 6 mee ingediende moties met een ruime meerderheid aangenomen. Ook bij de behandeling van het Beleidskader Nieuwe energie en een schoon leefmilieu zijn 2 mee ingediende moties aangenomen, evenzo bij de mee ingediende Motie Vreemd inzake verkeersveiligheid. Hiermee komen we op 10 aangenomen moties wat een mooi resultaat is.
Wil je weten om welke moties het gaat? Lees en kijk verder!

De door SP Statenlid Cynthia Smeets bij het Beleidskader Een toekomstbestendige economie ingediende Motie 3056 Visie Limburgse Industrie politiek is met een ruime meerderheid van 31 stemmen voor en 16 tegen aangenomen. Zie voor de tekst van de motie:
Document Limburg - Gewijzigde Motie 3056 Smeets c.s. inzake Visie Limburgse industrie politiek - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

De bij dit Beleidskader 6 mee ingediende moties zijn:

Motie 3059 Beter zicht op het Limburgse vestigingsklimaat
Document Limburg - Gewijzigde Motie 3059 Schyns c.s. inzake Beter zicht op het Limburgse vestigingsklimaat - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Motie 3060 LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden
Document Limburg - 2e Gewijzigde Motie 3060 Berghorst c.s. inzake LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Motie 3061 Vitaal toerisme in balans met de omgeving
Document Limburg - Gewijzigde Motie 3061 Berghorst c.s. inzake Vitaal toerisme in balans met de omgeving - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Motie 3062 Brightlands prijs beste PWS leerlingen uit voortgezet onderwijs
Document Limburg - 2e Gewijzigde motie 3062 Loomans c.s. inzake Brightlands prijs beste PWS leerlingen uit voortgezet onderwijs - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Motie 3063 Geef VDL NedCar medewerkers een toekomstperspectief
Document Limburg - Gewijzigde Motie 3063 Zeedzen c.s. inzake Geef VDL NedCar medewerkers een toekomstperspectief - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Motie 3065 Economische effectenrapportage
Document Limburg - Motie 3065 Hanegraaff c.s. inzake Economische Effecten Rapportage - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

De bij het Beleidskader Nieuwe energie en  Schoon leefmillieu 2 mee ingediende en aangenomen moties zijn:

Motie 3068 energie opslag studiedag
Document Limburg - 3e Gewijzigde Motie 3068 Sol c.s. inzake energie opslag studiedag - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Motie 3069 Netcongestie in control
Document Limburg - 2e Gewijzigde Motie 3069 IJpelaar c.s. inzake Netcongestie in control - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

De mee ingediende en aangenomen Motie Vreemd betreft: 

Motie 3054 Nederweert Verkeersveilig
Document Limburg - 3e Gewijzigde Motie vreemd 3054 Huizing c.s. inzake Nederweert verkeersveilig - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Reactie toevoegen

U bent hier