h

SP positief dat Gouverneur Remkes Limburgse bestuurscultuur laat onderzoeken

13 mei 2021

SP positief dat Gouverneur Remkes Limburgse bestuurscultuur laat onderzoeken

Waarnemend Gouverneur Remkes heeft vandaag zijn Programma Bestuurscultuur gepresenteerd aan de Provinciale Staten. Hierin geeft hij de opdracht om een uitgebreid onafhankelijk onderzoek naar de sterktes en zwaktes van de bestuurscultuur in Limburg in de afgelopen 10 jaar. SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg reageert in een eerste reactie positief: “De SP heeft de afgelopen maanden op diverse dossiers gepleit om de onderste steen boven te halen en schoon schip te maken, om het vertrouwen te herstellen in het Provinciebestuur. Deze stap van de nieuwe Gouverneur is positief en ligt in lijn met waar de SP-fractie al langer voor pleit. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek.”

Het onderzoek komt naar aanleiding van de meeste recente integriteitskwesties, maar de nadruk ligt bij het onderzoek ook op zaken die op dit moment nog niet bekend zijn. Bovendien beperkt zich ook niet alleen tot de Provincie, maar richt zich ook op activiteiten en projecten bij Gemeenten en Waterschap Limburg. Van Caldenberg: “Wat ons betreft wordt niet alleen naar beleid maar ook naar specifieke casussen en mogelijke belangenverstrengeling gekeken. Want de bestuurscultuur die in de Provincie Limburg is ontstaan is het gevolg van jarenlange macht van een kleine groep die het voor het zeggen had zonder dit te herkennen als een probleem.  Wat we nu weten is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg is.”

Om die reden heeft de Gouverneur met onmiddellijke ingang een meldpunt ingesteld waar burgers, Statenleden, bestuurders en ambtenaren onregelmatigheden en bestuurlijk afwijkend gedrag vertrouwelijk kunnen melden. Melden kan via het mailadres: meldpuntbestuurscultuur@prvlimburg.nl

Reactie toevoegen

U bent hier