h

SP nodigt partijen uit voor informerende gesprekken om te spreken over sterke, sociale en stabiele coalitie

26 mei 2021

SP nodigt partijen uit voor informerende gesprekken om te spreken over sterke, sociale en stabiele coalitie

Limburg zit sinds 9 april 2021 al bijna 7 weken effectief zonder een college van Gedeputeerde Staten dat de dagelijkse gang van zaken aanstuurt binnen de eigen organisatie en bevoegd is om de provincie naar buiten toe te vertegenwoordigen. Waarnemend Gouverneur Remkes vormt op dit moment in zijn eentje het college. Vanuit burgers, bedrijven en instellingen hebben Provinciale Staten de oproep gekregen om zo snel mogelijk een nieuwe college te vormen. Dit omdat er veel maatschappelijke vraagstukken wachten op een antwoord. Van zorg tot onderwijs, van wonen tot cultuur en van landbouw tot verkeer.   

Op 21 mei 2021 presenteerde informateur Hoes zijn advies over hoe te komen tot een nieuw college. Nu de informateur zijn werkzaamheden heeft afgerond is het aan Provinciale Staten om dit te bespreken. We constateren dat het advies van de informateur vooralsnog niet wordt gedragen door de partijen die van een nieuw college deel uit zouden moeten gaan maken. De voornaamste reden hiervoor lijkt de vraag wat een nieuwe bestuurscultuur zou moeten inhouden.

De informateur adviseerde vanuit de urgente bestuurlijke situatie om zijn advies te bespreken op dinsdag 25 mei 2021 in een Statenvergadering. Geconstateerd kan worden dat om onduidelijke redenen dit debat is vertraagd aangezien deze vergadering nu pas twee weken later is voorzien op 4 juni 2021 en de uitkomst van dit debat allerminst zeker. De gouverneur noemde uitstel van collegevorming eerder al onverantwoord en gaf aan dat Limburg averij oploopt als een nieuw college te lang op zich laat wachten. Er worden nu nogmaals kostbare weken verloren. Dat mag niet gebeuren.

Vanwege bovenstaande redenen en de noodzaak voor een andere bestuurscultuur om te komen tot een eerlijke overheid nemen wij het initiatief om de diverse politieke partijen uit te nodigen voor een informerend gesprek op vrijdag 28 mei 2021. Het doel hierbij is om te kijken of er een sterk sociale en stabiele coalitie gevormd kan worden.

 

Reactie toevoegen

U bent hier