h

Parlementaire enquête naar schijn van belangenverstrengeling gedeputeerde Koopmans

18 december 2020

Parlementaire enquête naar schijn van belangenverstrengeling gedeputeerde Koopmans

Met 26 stemmen voor en 21 tegen is de motie van de SP om een parlementaire enquete in te stellen aangenomen.
Fractievoorzitter Marc van Caldenberg vandaag in de vergadering over het onderzoek naar gedeputeerde Koopmans,College van GS en PS:

Voorzitter, geacht College, geachte collega’s,
Gisteren en vandaag waren slechte dagen voor Limburg. Terwijl ook vandaag, en dat zei de gedeputeerde terecht, er best heel veel is om ook te vieren. En dat moeten we ook vieren, dat vind ik terecht. We hebben een aantal goede beslissingen genomen vandaag en daar mogen we trots op zijn met z’n allen. 

Het vervelende van de situatie waar we in zitten, is dat die al die mooie dingen overschaduwd. En die situatie waar wij ons in bevinden, moeten wij onderzoeken. Die moeten we tot op de bodem uitzoeken. En het beste middel om dat te doen is die parlementaire enquête. De enquête zoals die in onze motie staat verwoord.  

Dat is - en de collega’s zeiden dat terecht - een zwaar middel, zo niet het zwaarste middel dat we hebben om te onderzoeken. En dat zware middel, dat brengt ook zware last en verantwoordelijkheid met zich mee voor de Staten. Want in Nederland is het zo dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. 

Als wij, met z’n allen, een enquête gaan doen, naar de integriteit van een van onze provinciebestuurders en het handelen daaromheen, en we gaan ook onderzoeken hoe onze eigen rol is en die van het College van GS, dan kan dat alleen maar als dat proces integer is en zo dat daar geen twijfel over mag bestaan .

Die zware verantwoordelijkheid, die ligt dus ook bij de Staten. Die voelen we en die moeten we ook op ons nemen. Want alleen dat is de manier waarop wij het vertrouwen dat de burgers nodig hebben, ook terugwinnen bij die bevolking. 

Dan wil ik iets zeggen in de richting van de heer Koopmans en de heer Bovens, die zojuist hier hebben gesproken. Ik vind de wijze waarop vandaag deze zaal is toegesproken door de beide heren van heel veel respect voor deze zaal getuigen, ook van respect voor de mensen buiten getuigen. Ik vind dat u met vertrouwen die enquête tegemoet moet kunnen zien. En dat vertrouwen wil ik u bieden. Dank u. 

Reactie toevoegen

U bent hier