h

SP vraagt opheldering over het achterblijven van te nemen veiligheidsmaatregelen bij Chemelot

16 september 2019

SP vraagt opheldering over het achterblijven van te nemen veiligheidsmaatregelen bij Chemelot

Foto: onbekend / internet

Op 9 september jl. bereikte ons via de media het bericht dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid de overheid een tik op de vinger geeft in verband met de veiligheid van bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen. 

Volgens de Onderzoeksraad is Chemelot zelf voortvarend aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het kritische rapport van de Onderzoeksraad als gevolg van de brand in de Naftakraker in 2016 en een reeks andere incidenten, maar blijven overheden, in concreto het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Limburg, achter bij het nemen van maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Voor de SP is het achter blijven van maatregelen, mede gezien de recente grotere incidenten (en dit is de top van de ijsberg van het totaal aantal incidenten op het Chemelot terrein) reden om hier opheldering over te krijgen. De SP fractie heeft dan ook ernstige zorgen als het gaat om het gebrek van urgentie bij het College van GS als het gaat om de verbetering van de veiligheid op en om het bedrijventerrein Chemelot.

In eerste instantie was de SP fractie voornemens om vragen te stellen in de commissie RLN van afgelopen vrijdag 13 september maar omdat het onderwerp verplaatst is naar de commissie FEB en de eerstvolgende vergadering van deze commissie op 11 oktober 2019 plaatsvindt heeft de SP fractie gemeend de vragen alsnog schriftelijk in te dienen. 

We hebben over bovenstaande dan ook een aantal vragen ingediend: Klik hier  

Reactie toevoegen

U bent hier