h

Wij trappen niet in een staatkundig rookgordijn!

7 juni 2019

Wij trappen niet in een staatkundig rookgordijn!

Foto: SP

SP stuurt brief aan formateurs:
Wij trappen niet in een staatkundig rookgordijn!

SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg heeft in een brief aan formateurs Koopmans en Straus laten weten hoe de partij denkt over het extra-parlementair college dat door de beiden wordt geprobeerd te formeren. “Dit college dient in onze ogen slechts als staatskundig rookgordijn om te verhullen dat het CDA-VVD-PVV en Forum samen een provinciebestuur willen vormen”, aldus van Caldenberg.

“Als het eruit ziet als een rechts college, het voelt als een rechts college, en het klinkt als een rechts college, dan is het naar waarschijnlijkheid ook een rechts college. Wij trappen daar dan ook niet in.”

Van Caldenberg: “In werkelijkheid wordt dit college misschien wel het meeste rechtse college dat Nederland ooit gekend heeft. En dat onder aanvoering en verantwoordelijkheid van het CDA!”

Lees hieronder de volledige brief aan de formateurs.

Geachte heer Koopmans, mevrouw Straus,

Wij hebben uw uitnodiging voor het formatiegesprek van maandag 3 juni in goede orde ontvangen. Via deze weg willen wij u echter laten weten dat de SP niet op uw uitnodiging voor dit gesprek zal ingaan. Over de beweegredenen hiervoor mag worden verondersteld dat deze u reeds bekend zijn maar wellicht ten overvloede zullen wij deze voor u hieronder nogmaals toelichten.

Allereerst constateren wij dat er inhoudelijke verschillen bestaan over de uitgangspunten die de basis vormen voor dit formatieproces. De SP heeft in het gesprek van 8 mei 2019 met de informateurs een voorbehoud gemaakt ten aanzien van twee specifieke passages. 

Ten eerste herkennen wij ons niet in het geformuleerde uitgangspunt 'de noodzaak van arbeidsmigratie'. Wij hebben tijdens de Statenvergadering van 27 mei onze verbazing uitgesproken over het feit dat alle andere partijen, inclusief PVV en FvD, in Provinciale Staten dit uitgangspunt hebben onderschreven.

Ten tweede vinden wij het merkwaardig dat een college, van welke samenstelling dan ook, zich als uitgangspunt voorneemt om impopulaire maatregelen te nemen. Zelf kiezen wij voor een andere houding waarbij draagvlak onder de Limburgse bevolking uitgangspunt is bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de energietransitie. De gevolgen hiervan mogen niet buitenproportioneel bij onze inwoners terechtkomen.

Wij hebben geconstateerd dat er tijdens het informatieproces geen pogingen zijn ondernomen om met de SP over deze punten in gesprek te gaan en deze verschillen te overbruggen. Gecombineerd met onze opvatting dat wij met deze verkiezingsuitslag niet aan zet zijn om als eerste een college te gaan vormen is er op dit moment voor ons geen reden om hierover met de formateurs in gesprek te gaan. Laat staan dat wij op dit moment voornemens zijn om eventuele kandidaat-gedeputeerden voor te dragen.

Aan de vorming van een extra-parlementair college zullen wij dan ook niet meewerken. Bovendien dient in onze ogen het formeren van een extra-parlementair college slechts als staatskundig rookgordijn om te verhullen dat CDA, VVD, FvD en PVV samen het provinciebestuur wensen te vormen. Wat de beweegredenen van deze partijen hiervoor is, is ons tot op heden onduidelijk en aan de partijen zelf om dit aan hun respectievelijke achterban uit te leggen. Wij herhalen nu daarom onze conclusie van deze vergadering. 

"Als het eruit ziet als een rechts college, het voelt als een rechts college, en het klinkt als een rechts college, dan is het naar waarschijnlijkheid ook een rechts college. Wij trappen daar dan ook niet in."

In navolging van de SP hebben ook de PvdA, D66 en GroenLinks tijdens de statenvergadering van 27 mei 2019 aangegeven geen steun te verlenen aan het vormen van dit college. Daarbij komt dat wij inmiddels uit de media hebben mogen vernemen dat ook de zelfbenoemde bedenker van deze variant met wisselende meerderheden, de Partij voor de Dieren, na aanvankelijk enthousiasme niet langer wenst mee te werken.

Tot slot, willen wij reageren op uw verzoek om belangrijke thema's voor het collegeprogramma aan te dragen. Deze thema's kunt u terugvinden in ons verkiezingsprogramma dat te vinden is op: limburg.sp.nl
Wij moedigen de formateurs aan om dit programma in zijn volledigheid over te nemen.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP Limburg

Marc van Caldenberg
Fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier