h

Op de valreep ...Veilig Zwemmen...

2 april 2019

Op de valreep ...Veilig Zwemmen...

De SP vindt dat alle kinderen in Limburg zwemlessen moeten kunnen volgen. Het is onacceptabel dat de zwemveiligheid van kinderen afneemt, doordat kinderen over te weinig zwemvaardigheden beschikken. Hierdoor verdrinken er nog te veel kinderen.

Sinds het afschaffen van het schoolzwemmen zien veel ouders zwemles als een noodzakelijk kwaad. Het kost te veel tijd, het is te duur. De consequentie daarvan is dat veel kinderen na het behalen van zwemdiploma A, of A en B stoppen met zwemlessen, terwijl zwemdiploma C noodzakelijk is om ook in open water zoals de Maasplassen veilig te kunnen zwemmen. Slechts iets meer dan een derde van de kinderen beschikt over alle drie de zwemdiploma’s. Voor ouders die over minder financiële middelen beschikken zijn er inmiddels verschillende vangnetregelingen, zoals het Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld. Echter nog te weinig ouders weten deze vangnetregelingen te vinden. De afgelopen jaren heeft Bianca Evers namens de SP in Provinciale staten in Limburg meerdere malen aandacht gevraagd voor veilig zwemmen. Nu  is ook gedeputeerde Koopmans overstag en er is nu definitief een opdracht aan Bureau Negen verstrekt om de provinciale campagne Veilig Zwemmen op te zetten. Deze campagne moet voor de zomervakantie gelanceerd zijn. In deze campagne moeten de vangnetregelingen verder onder de aandacht gebracht worden en moet het bewustzijn van de ouders over de waarde van zwemdiploma A, B en C verder vergroot worden.

Reactie toevoegen

U bent hier