h

Aanmoedingsprijs 'De Gouden Bus' voor gedeputeerde

23 maart 2018

Aanmoedingsprijs 'De Gouden Bus' voor gedeputeerde

Foto: SP

Jongeren van ROOD, jong in de SP, uit Parkstad die dagelijks in overvolle bussen zitten hebben gedeputeerde Mackus vrijdagochtend een aanmoedingsprijs aangeboden in de vorm van een gouden speelgoed bus. De jongeren verzochten de gedeputeerde om snel te komen met een oplossing voor de overvolle bussen naar de scholen in Parkstad en met hen aan tafel te gaan. Zij deden daar onderzoek onder leerlingen en studenten die dagelijks in de volle bussen zitten waardoor ze te laat in de les komen. Gedeputeerde Mackus heeft toegezegd om jongeren inspraak te geven bij het oplossen van de problemen. 

Afgelopen januari kwam ROOD Parkstad in samenwerking met de Limburgse SP-Statenfractie in actie. In korte tijd werden meer dan 500 enquêtes en petities op middelbare scholen opgehaald, waaruit blijkt dat de overvolle bussen inderdaad een groot probleem zijn. De bussen naar een aantal middelbare scholen zitten zó vol, dat leerlingen te laat komen doordat ze niet op tijd uit kunnen stappen of niet meer in de bus passen. Ook de middelbare scholen zelf trokken aan de bel. Om op een ludieke manier aandacht te vestigen op de problemen regelden de jongeren op een donderdagochtend alternatief vervoer: ze brachten Heerlense scholieren met de huifkar naar school, in plaats van in een overvolle bus. Afgelopen vrijdagochtend besprak Jeroen Hendriks van ROOD al deze acties nog eens tijdens een bijeenkomst van de Commissie Mobiliteit en Duurzaamheid van Provinciale Staten. Hij riep de aanwezigen op om snel oplossingen te vinden voor het probleem en jongeren hierbij te betrekken. Om gedeputeerde Mackus extra te motiveren werd aan hem de aanmoedigingsprijs ‘De Gouden Bus’ uitgereikt. Hij kreeg hiervoor de handen van alle Statenfracties en gedeputeerde op elkaar. Hierop zegde gedeputeerde Mackus toe de jongeren uit te nodigen. Er staat voor komende woensdag al een gesprek tussen jongeren en gedeputeerde gepland.  Ook zullen de jongeren voortaan uitgenodigd worden voor de zogenoemde OV-ontwikkeltafels zodat zij ook daar hun zegje kunnen doen.

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier