h

Hoe staat het met lokale energieplannen in Limburg?

20 februari 2018

Hoe staat het met lokale energieplannen in Limburg?

Foto: Ted van den Bergh / flickr.com

De SP in Limburg is bezorgd over het uitblijven van concrete plannen voor duurzame energieprojecten in de Limburgse gemeenten. Enerzijds klinken de recente berichten over bijvoorbeeld de regionale energievisie van Noord-Limburg goed. De gemeenten onderschrijven daarin de ernst van het klimaatprobleem en geven aan bereid te zijn om dit aan te pakken door in te zetten op een breed pakket van duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en geothermie. Maar anderzijds blijft het slechts bij een visie en ontbreekt het aan concrete projecten die op korte termijn kunnen worden opgestart.

Het is een enorme opgave om Limburg te verduurzamen. Het Rijk, provincies en gemeenten moeten samen flink aan de bak om te zorgen dat de doelstellingen voor CO2-reductie en het opwekken van duurzame energie gehaald kunnen worden. Daarom moeten er snel projecten worden opgestart. In de praktijk zien we echter nog te veel vergezichten en mooie visies, maar nog te weinig concrete projecten. Op deze manier gaat het niet lukken om de CO2-uitstoot in 2030 verminderd te hebben met 49% ten opzichte van 1990, terwijl dat wel het doel is dat Nederland heeft gesteld.

De provincie Limburg heeft stevig ingezet op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Initiatiefnemers en gemeenten kunnen aankloppen bij de provincie voor kennis en financiële middelen. Toch lijkt het aantal projecten achter te blijven. De SP wil daarom weten hoe dit komt, hoeveel en welke projecten er wel zijn opgestart en wat de provincie verder nog kan doen om te versnellen.

Reactie toevoegen

U bent hier