h

De Buitenring is géén toeristische attractie

23 februari 2018

De Buitenring is géén toeristische attractie

Foto: Jeroen van Lieshout / flickr.com

De provincie wil de Buitenring Parkstad opleuken door het aanbrengen van dure LED-verlichting bij Brunssum. Dit zou hiermee een toeristische attractie moeten worden. De SP gelooft hier niet in. De Statenfractie vindt het belachelijk dat hiervoor geld wordt uitgetrokken, terwijl de weg al vele malen duurder is uitgevallen dan in de originele plannen. Ze heeft voorgesteld dat het provinciebestuur eerst maar eens de effecten van deze plannen op de verkeersveiligheid en de natuur uit gaat zoeken.  

De provincie lijkt van de Buitenring Parkstad een toeristische attractie te willen maken. Zij wilt LED-verlichting aanbrengen die in totaal 500.000 euro kost, waarvan de provincie de helft financiert. Deze LED-verlichting wordt aangebracht in de middengeleider op de Buitenring tussen de N274 in Onderbanken en de Hoogenboschweg in Brunssum. Daarnaast worden reflecterende elementen op de geluidsschermen aangebracht. Deze LED-verlichting op de Buitenring is een pilot. Het is niet bekend wat dit voor gevolgen heeft op het rijgedrag en de verkeersveiligheid en wat voor effect deze-LED verlichting en reflecterende elementen hebben op de natuurlijke leefomgeving van dieren. Mogelijk komn er nog meer van dit soort projecten om de Buitenring ‘op te leuken’ en er een attractie van te maken, terwijl dit nooit het doel van deze weg is geweest.

De SP vindt dat wegen gefinancierd met gemeenschapsgeld sober, doelmatig en verkeersveilig dienen te worden ingericht. Projecten voor het ‘opleuken’ van de Buitenring voldoen hier niet aan en zijn wat de SP betreft dus niet gewenst. Het is onverantwoord om als provincie geld te steken in een pilot LED-verlichting met reflecterende elementen op een stuk autoweg, terwijl van tevoren niet de consequenties onderzocht zijn voor de verkeersveiligheid. Het is maar de vraag of een stuk LED-verlichting of welke andere ‘opleukelementen’ dan ook op de Buitenring extra mensen naar Limburg of Parkstad in het bijzonder zal trekken.

Voordat de pilot LED-verlichting van start gaat, heeft de SP het provinciebestuur opgeroepen om eerst te laten onderzoeken of dergelijke verlichting en reflecterende elementen nadelige effecten hebben op de verkeersveiligheid en welke nadelige gevolgen deze heeft voor de natuurlijke leefomgeving. Dit onderzoek heeft het provinciebestuur toegezegd. 

Reactie toevoegen

U bent hier