h

Volt op eigen benen in belang van Limburgse popmuziek

21 november 2017

Volt op eigen benen in belang van Limburgse popmuziek

Foto: AEM / aem.nl

Diverse poppodia in Limburg kampen nog steeds met problemen als het gaat om een volwaardige en professionele organisatie en bedrijfsvoering. Meest recent is het voornemen van het gemeentebestuur van Sittard-Geleen om, tegen alle adviezen in, poppodium Volt onder te brengen bij het gemeentelijk cultuurbedrijf De Domijnen. ‘Hiermee komt niet alleen de bedrijfsvoering en de organisatie van het poppodium onder druk te staan, maar dreigt dit ook ten koste te gaan van de Limburgse infrastructuur voor popcultuur’, aldus SP-Statenlid Chris Schilders die schriftelijke vragen heeft gesteld aan het provinciebestuur. 

In 2015 publiceerde het provinciebestuur de nota ‘De Popsector In Limburg’. Deze nota geeft een beeld van de popcultuur in Limburg en sluit aan bij de ambities van het provinciaal cultuurbeleid op het gebied van popcultuur. Inmiddels telt de provincie Limburg zes kernpodia op het gebied van de popcultuur, verdeeld over zes steden in de gehele provincie. Binnen het beleid van de provincie Limburg maken de zes poppodia deel uit van de basisinfrastructuur.  Al vele jaren pleit de SP voor een volwassen popcultuurbeleid met een volwaardige positie binnen het provinciaal cultuurbeleid. Hierbij moeten de organisaties op optimale ondersteuning kunnen rekenen van zowel de provincie als de gemeenten. Een goed functionerende professionele organisatie draagt immers bij aan een gevarieerd cultuuraanbod.  Dit is niet alleen goed voor het vestigingsklimaat, maar levert Limburg ook in economische zin wat op.  

Het College van B&W van Sittard-Geleen wil poppodium Volt onderbrengen in cultuurbedrijf De Domijnen. Het door hen ingehuurde adviesbureau LAgroup pleit er juist voor het popcentrum op eigen benen te zetten. Diverse instellingen uit de regionale en landelijke popwereld en de SP delen deze mening. Het gemeentebestuur zet echter blijkbaar de bezuiniging voorop.
Statenlid Chris Schilders: ‘Er mogen geen gaten in de basisinfrastructuur van de popmuziek in Limburg vallen die alleen ingegeven zijn door bezuinigingen. Bezuinigen op cultuur is een verkeerd signaal. Verzelfstandigen, professionaliseren en cultureel ondernemerschap is de enige route om de popsector serieus te nemen.’

Reactie toevoegen

U bent hier