h

Provincie toch aan de slag met project Struikelstenen

18 september 2017

Provincie toch aan de slag met project Struikelstenen

Foto: Joop van Dijk / flickr.com

De provincie gaat toch aan de slag met het project Struikelstenen. Statenlid Yolanda Claessens kaartte de beantwoording op haar eerdere vragen aan tijdens de Statencommissie Cultuur en Samenleving. Alle overige partijen vielen haar bij en leggen zich ook niet neer bij een dreigend einde van dit mooie initiatief. Gedeputeerde Koopmans deed de toezegging dat de provincie het project zowel financieel als met het leggen van contacten met de diverse gemeenten zal steunen. 

Uit de beantwoording op de vragen van de SP bleek dat het College het betreurt dat de subsidieaanvraag op formele gronden moest worden afgewezen. Ook bood het een opening om dit project alsnog te laten slagen, of dit nu gaat middels een nieuwe subsidieaanvraag of anderszins.

Voor de SP staat voorop dat dit project door moet gaan. Statenlid Yolanda Claessens heeft daarom eerder ook uitdrukkelijk gevraagd naar de rol die het College daarin kan spelen. Immers: dit activistische College zegt vaak genoeg dat zij een ondersteunende en verbindende rol wil spelen in het versterken van de Limburgse samenleving. In 2020 herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Wat de SP betreft moeten we het met zijn allen voor elkaar kunnen krijgen dat alle struikelstenen voor de Limburgse slachtoffers dan zijn gelegd. Niet dat de provincie het hele project moet financieren, maar meer een ondersteunende en verbindende rol moet spelen om partijen bij elkaar te brengen. Denk aan gemeentes, bedrijven, particulieren, het onderwijs enzovoorts, zodat dit ook een maatschappelijk breed gedragen project wordt. Alle andere partijen in Provinciale Staten sloten zich bij het verhaal van Yolanda Claessens aan. Gedeputeerde Koopmans heeft toegezegd dat het College hier ook mee aan de slag gaat. 

De SP gaat een beroep doen op de Limburgse leden om ondersteunend te zijn in gemeenten waar nog struikelstenen gelegd moeten worden. Niet om dit tot een politiek project te maken, maar om het te laten slagen. De slachtoffers van deze verschrikkelijke oorlog mogen niet vergeten worden en daarom moeten we hun verhaal blijven vertellen.  

Reactie toevoegen

U bent hier