h

Kwaliteit Nationaal Landschap Zuid-Limburg onder druk

6 juli 2017

Kwaliteit Nationaal Landschap Zuid-Limburg onder druk

Foto: Bert Kaufmann / flickr.com

De kwaliteit van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg staat onder druk. Doordat veehouderijen en fruitbedrijven het moeilijk hebben, dreigen deze te worden verkocht of verpacht aan bedrijven die zich op grote schaal bezig houden met monocultuur. Daarnaast verschijnen steeds meer grote loodsen en stallen in het landschap. Reden voor Statenlid Peter Visser om aan de bel te trekken bij het provinciebestuur. 

In het verleden dreigde het landschap, met name het Nationaal Landschap Zuid Limburg, in waarde achteruit te gaan door de opkomst van landbouwproducten als mais en door het verdwijnen van onder meer hoogstamfruitboomgaarden. Hierop is indertijd door overheden beleid gezet waardoor veel waardevermindering is voorkomen. In deze tijd zien we een soortgelijk probleem doordat veel agrarische bedrijven het moeilijk hebben en mogelijk beëindigd zullen worden. Dit geldt onder meer voor veehouderijen en fruitbedrijven. Het gevaar is dat deze bedrijven verkocht of verpacht worden aan bedrijven die zich op grote schaal bezig houden met monocultuur zoals grootschalige mais- en aardappelteelt. Dit heeft een grote negatieve invloed op de kwaliteit van het Nationaal Landschap. Op enkele plaatsen heeft voornoemd probleem al geleid tot negatieve gevolgen. Daarnaast zien we een groeiend aantal loodsen en stallen in het landschap verschijnen. Deze nemen waardevolle open ruimten in het landschap in beslag en worden niet binnen de zogenaamde ‘rode contouren’, de grenzen waarbinnen gebouwd mag worden, geplaatst. Bij veel bewoners in het Nationaal Landschap Zuid Limburg is veel onrust ontstaan vanwege voornoemde en andere natuur- en landschapsvernietiging.

De SP is van mening dat vroegtijdige signalering dient plaats te vinden om zodoende met beleidsmaatregelen mogelijke nieuwe schade aan het landschap te voorkomen. Niet alleen voor de natuur- en landschapswaarde, maar de veranderingen hebben ook nog eens ernstige negatieve gevolgen voor bodemkwaliteit, grondwater en drinkwater. Daarnaast is landschapsvernietiging ook een bedreiging voor de toeristische sector want zeer veel toeristen komen naar Zuid-Limburg voor het bijzondere landschap. 

Reactie toevoegen

U bent hier