h

Terugblik SP op het jaar 2016 in de provincie Limburg

30 juni 2017

Terugblik SP op het jaar 2016 in de provincie Limburg

Foto: Patrick Ahles / flickr.com

Op 30 juni vergaderde Provinciale Staten over de verantwoording voor het jaar 2016. Statenlid Bianca Evers, financieel specialist, voerde het woord namens de SP-fractie. Hieronder een samenvatting van haar spreektekst. 

Geef nooit op! Een van mijn favoriete kinderprogramma’s uit mijn jeugd. En nu een motto in mijn leven. Geef nooit op, dat is wel iets wat ik geleerd heb de afgelopen twee jaren hier. En dat geldt niet alleen voor ons als Statenleden maar ook voor de mensen thuis. Vastberadenheid en doorzetten, dan komen we al een heel eind. En kunnen we ‘os sjoon stukse Limburg nog net get mooier maken’.

Want mooier is het al geworden. De jaarrekening twee jaar geleden toen ik hier begon nog een drama. Een boekwerk wat je naar mijn mening eigenlijk gelijk weer in de papierbak kon gooien want niemand snapte er toch iets van. Door inzet van de SP maar ook andere partijen hebben we hier eindelijk eens een leesbaar boekwerk liggen. Ook de complimenten hiervoor aan de ambtenaren.  Waar het eerst nog vaag en ongrijpbaar was is de jaarrekening nu al een stuk duidelijker. En op de kwaliteit van de jaarrekening lijkt me dan ook weinig aan te merken.

Waar ik twee jaar geleden nog zei gooi het boek maar in de prullenbak, zeg ik nu geef het maar een mooi plaatsje in de boekenkast.

Traffic Informers
Als we naar het beleid kijken wil ik beginnen met de Traffic Informers. Ook al zoiets wat mooi past in het thema “geef nooit op”. Twee jaar geleden leek dit nog een doel zonder zicht. Maar met doorzettingsvermogen van de VVD en de SP is dit mooie project toch doorgezet. Ook al werd er keer op keer verkondigd dat er eigenlijk geen geld meer voor was, is het toch voortgezet met dank aan unanieme steun uit de staten. Zo zie je maar, samen kunnen we het doen! Want hoe anders is het nu! In plaats van geld tekort hebben we nu juist geld over op dit beleidsterrein in 2016. Zo ziet u maar hoe het tij kan keren. En wat ben ik blij dat we ons hier niet van de wijs hebben laten brengen en dat dit project Traffic Informers inmiddels succesvol voortgezet wordt. En heel veel kinderen in Limburg nog steeds bewust gemaakt worden van verkeersveiligheid  op een hele mooie en vooral  indrukwekkende manier.

Externe inhuur
Geef nooit op geldt ook voor het onderwerp externe inhuur. Helaas blijkt dit een terugkerend onderwerp te zijn in mijn betogen. Er wordt alleen vermeld dat er een daling is in de externe inhuur ten opzichte van vorig jaar.  Natuurlijk zijn we  blij dat er al een eerste stap gemaakt is en dat er sprake is van een enorme daling. Echter dit is nog steeds ver boven de 10% van het personeelsbudget (15,8%).

PAS/Natuur
Een ander onderwerp waar we ons zorgen over maken is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)-opgave. Als ik zie dat we begin van het jaar een balans hadden van 13,4 mln en aan het eind van het jaar hebben we opeens nog meer geld dan aan het begin van het jaar namelijk 14,1 mln. Dan vragen wij ons toch af of het hier wel goed gaat. Is ook een beetje raar dat wij als provincie zoveel geld op de balans laten staan terwijl landbouwers ieder jaar geld moeten betalen voor de PAS. Dan verwachten ze ook dat de provincie dit geld uitgeeft om de natuur te compenseren.

Communicatie
In de begroting 2016 is groot aangekondigd dat de organisatie communicatie/pa-proof gemaakt zou worden en dat hiervoor een opleiding opgezet zou worden. Echter nu blijkt er nooit een opleiding te zijn ontwikkeld voor de organisatie. SP is het met u eens dat communicatie een permanent punt van aandacht is. Echter wij zijn van mening dat een opleiding een juiste eerste stap zou zijn om de organisatie te helpen om mensen zich hiervan bewuster te laten worden.

MKB
Het MKB leningenfonds is natuurlijk een goed initiatief. Wel maken we ons zorgen over het aantal aanvragen die gehonoreerd zijn. Tot eind april 2017 30, echter 1tje hiervan is maar voor een zzp’er. Terwijl we juist wilden dat meer zzp’ers hiervan gebruik gingen maken. De regeling is aangepast dat dit in ieder geval mogelijk is. Echter de verstrekte leningen aan zzp’ers vallen dan enorm tegen.

Openbaar vervoer
De SP heeft ook een vraag gesteld over de 2,67 mln die overgebleven zijn in 2016 bij de implementatie van de OV concessie. Dit komt doordat er in 2016 voor gekozen is om alleen aan bepaalde zaken prioriteit te geven. En daardoor zijn een aantal begrote producten niet gerealiseerd. 1 van die zaken wat niet gerealiseerd is in 2016 is de organisatie en monitoring van de nieuwe OV concessie en (delen van) inhoudelijke producten zoals de wensbus.

Ook over het vervoer van gevaarlijke stoffen met goederentreinen door Limburg maakt de SP zich zorgen. Er is sprake van overschrijdingen van de wettelijk gestelde normen omdat de werkzaamheden aan de Duitse zijde van de Betuweroute uitlopen tot na 2022. Hier moet de provincie iets aan gaan doen.

Conclusie
In het algemeen is de SP zeer te spreken over de kwaliteit van de jaarstukken. Een van de conclusies van de statenonderzoeker was dat de onderbestedingen afnemen. De SP ziet dit niet als iets negatiefs, juist als iets positiefs. Dit betekent namelijk dat de inschattingen beter gemaakt worden en dat we minder ruim begroten en geen onnodige potjes creëren. En dat is juist wat we willen, eerlijke getallen en geen schijngetallen.

Ook leuk is om te vermelden is dat voor het bespreken van de jaarrekeningcommissie Statenleden aangaven dat ze baalden dat ze eigenlijk niks konden vinden in de jaarrekening. Dus dat lijkt me een mooi compliment! En iets waar we trots op mogen zijn. 

Reactie toevoegen

U bent hier