h

Randweg N266 bijna van tafel, maar nog niet helemaal

24 februari 2017

Randweg N266 bijna van tafel, maar nog niet helemaal

Foto: SP

Provinciale Staten hebben vandaag besproken hoe het verder moet met de plannen rondom de N266. Tijdens de vorige bespreking in de commissie mobiliteit, op 13 januari, werd al duidelijk dat er geen politieke meerderheid is om verder te gaan met de plannen voor de randweg N266. Het provinciebestuur trok het voorstel daarna in, maar besloot tegelijkertijd om naast de randweg ook een alternatieve aanpak voor de N266 verder uit te werken. 

Tijdens de commissie mobiliteit van vrijdag 24 februari stond de vraag centraal: hoe moeten we nu verder met dit project? Want er ligt geen besluit van de Staten om verder te gaan, maar tegelijkertijd zouden de plannen toch doorgaan. Dat is een bijzonder vreemde situatie en zorgt bovendien voor veel onduidelijkheid voor de inwoners van Nederweert. Wat zou er nu precies gaan gebeuren? Komt die randweg er nu wel of niet en wanneer komt er zekerheid? De SP vond deze situatie zeer onwenselijk en wil hier dan ook zo snel mogelijk een einde aan maken. Op voorspraak van de SP heeft het provinciebestuur daarom de opdracht gekregen om met een nieuw voorstel te komen over mogelijke oplossingen voor de N266. Daarin zal in elk geval de knelpuntgerichte aanpak van de bestaande provinciale wegen rondom Nederweert (N266 en N275) als optie worden uitgewerkt.

De SP is blij dat er vandaag meer duidelijkheid is gekomen. We zijn er echter nog lang niet. De plannen voor de randweg zijn nog niet definitief van tafel, maar worden voorlopig in elk geval niet verder uitgewerkt. Ook is het goed dat het alternatief voor de randweg nu eindelijk serieuze aandacht zal krijgen. Nadat het provinciebestuur het nieuwe voorstel heeft uitgewerkt, zullen Provinciale Staten hier opnieuw een oordeel over geven. Wordt vervolgd!

Reactie toevoegen

U bent hier