h

SP leidend in verbeteren luchtkwaliteit Limburg

16 januari 2017

SP leidend in verbeteren luchtkwaliteit Limburg

Foto: Sylvain de Munck / flickr.com

De luchtkwaliteit in de provincie Limburg is een van de slechtste van alle Nederlandse provincies. De SP zet zich bij monde van Statenlid Peter Visser in om dit te verbeteren. In het verleden is er weinig gemonitord. Wanneer dit wel gebeurde dan werd er nog niet gehandhaafd, laat staan beleid gemaakt om de verontreiniging terug te dringen. Daar komt nu, vooral door de SP in Limburg verandering in. Nog nooit heeft luchtverontreiniging zo veel aandacht gekregen.

Op 11 april 2016 heeft SP Statenlid Peter Visser een expertisemeeting georganiseerd over fijnstof, waarbij het zeer gevaarlijke ultrafijnstof centraal stond. Een aantal deskundigen gaven hun visie op het probleem waarbij oorzaken en soorten fijnstof en hun impact op de gezondheid voor Limburg belicht werden.

De luchtvervuiling neemt ernstige vormen aan en wel om de volgende redenen:

  • Intensieve veeteelt. Vooral in Noord en Midden Limburg, maar ook in Zuid Limburg dreigen steeds meer megastallen gebouwd te worden.
  • Verkeer over de weg. Limburg is een knooppunt van verschillende wegen omdat de provincie in en tussen belangrijke industriegebieden in binnen- en buitenland ligt. Daarnaast heeft Limburg zelf ook veel logistieke bedrijven met overslag van goederen die veel verkeer met zich meebrengen.
  • Zware en chemische industrie in en rond Limburg veroorzaakt daarnaast ook nog een behoorlijke hoeveelheid luchtverontreiniging.
  • Tot slot kunnen de luchthavens in en om Limburg genoemd worden als veroorzakers van luchtverontreiniging.

De conclusie was, dat de lucht in onze provincie op een behoorlijk aantal plaatsen zwaar vervuild is en dat dit een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Ook de plaatsen waar de norm niet overschreden wordt zijn volgens deskundigen ongezond omdat de normen te soepel zijn opgesteld en aanpassing nodig is. Op Europees niveau is men hier mee bezig en het is goed om al eerder hierop in te spelen.

Wil je de juiste maatregelen nemen die juridische onderbouwd zijn dan zal je met onomstotelijk bewijs dienen te komen. Bewijs wie de veroorzaker is of veroorzakers zijn en bewijs welke gezondheidsimpact het heeft. Zonder die stappen zullen maatregelen juridisch geen draagkracht vinden. Vanuit de SP-fractie heeft Peter Visser zich sterk gemaakt voor maatregelen en GS is daar gevoelig voor gebleken. 

SP-gedeputeerde Daan Prevoo heeft met ondersteuning van de minister voor milieu een uitgebreid onderzoek opgezet om de luchtvervuiling, vooral fijnstof, rond Nederweert te onderzoeken. De meeste fijnstof wordt veroorzaakt door een combinatie van autowegen en megastallen met vooral kippen. Dit traject start voorjaar 2017. Aan de hand van de resultaten kunnen de juiste maatregelen genomen worden. Resultaten kunnen ook elders gebruikt worden.

Op aandringen van SP-Statenlid Peter Visser wordt door SP-gedeputeerde Daan Prevoo nu ook intensief onderzoek naar fijnstof bij de tunnelmonden van de A2 traverse door Maastricht. Dit gebeurt in nauw overleg met Marcel Bonder van de SP-fractie in Maastricht die aan de verantwoorde wethouder in Maastricht vroeg  voor meer onderzoek maar deze vond monitoring bij de zuidelijke tunnelmonden niet nodig. Aangenomen wordt dat de hoeveelheid (ultra)fijnstof bij de tunnelmonden niet hoger zal zijn. Maar bewoners en actiegroep Klaor Loch heeft grote twijfels omdat het fijnstof nu geconcentreerd op twee plaatsen uitgeblazen wordt in een omgeving met onder meer veel woningen, scholen en het AZM. Ook hier kan dan, indien nodig, gericht naar oplossingen gezocht worden. Resultaten kunnen ook elders gebruikt worden.

Reactie toevoegen

U bent hier