h

Plannen Randweg N266 Nederweert moeten van tafel

13 januari 2017

Plannen Randweg N266 Nederweert moeten van tafel

Foto: SP

In de vergadering van Provinciale Staten in februari zal worden besloten of de plannen voor de randweg N266 Nederweert verder uitgewerkt gaan worden. De SP is hier nu al duidelijk over: deze plannen moeten van tafel. ‘Nut en noodzaak ontbreken, de weg lost geen problemen op en creëert alleen maar nieuwe en de risico’s zijn groot. En misschien nog wel het belangrijkste: het draagvlak onder de inwoners van Nederweert ontbreekt’, aldus fractievoorzitter Bram Schaminée tijdens de commissiebehandeling.

Dankzij oplettendheid van de SP zijn de plannen voor de randweg N266 in Nederweert in 2015 bij Provinciale Staten pas weer goed in beeld gekomen. Op dat moment speelden deze plannen vooral in de gemeente, terwijl het gaat om een provinciale weg. In eerste instantie was het de bedoeling een verkeerskundig probleem op te lossen. Uit onderzoeken bleek echter dat dit probleem nauwelijks bestond. Sindsdien proberen voorstanders met man en macht argumenten te verzamelen om de weg toch door te drukken. Men schermt nu met de ruimtelijke ontwikkeling van de zogenoemde Kanaalzone in Nederweert. Deze plannen bestaan op dit moment echter vooral uit wensdromen van bestuurders. Nut en noodzaak ontbreken dus compleet. Daarnaast is het wat de SP betreft onrealistisch om de weg voor het huidige beschikbare budget van 20 miljoen euro aan te leggen. Daar is op zijn minst het dubbele voor nodig, denkt de SP.

Tijdens de commissiebehandeling werd duidelijk dat een meerderheid van partijen zeer kritisch tegenover de plannen staat. De publieke tribune was gevuld met mensen uit Nederweert die zich zorgen maken. Er waren drie insprekers die de plannen voor de randweg fileerden. Alle drie vertegenwoordigden ze groepen waarmee de SP goed contact mee onderhoudt over de randweg N266. De Werkgroep Verontruste Burgers Nederweert bood gedeputeerde Geurts 1000 handtekeningen tegen de plannen aan.

De commissie oordeelde dat de plannen in de vergadering van Provinciale Staten van 10 februari besproken gaan worden waarna het besluit zal vallen. De SP heeft voor zichzelf al een besluit genomen: de plannen moeten van tafel. ‘Nut en noodzaak ontbreken, de weg lost geen problemen op en creëert alleen maar nieuwe en de risico’s zijn groot. En misschien nog wel het belangrijkste: het draagvlak onder de inwoners van Nederweert ontbreekt’, aldus fractievoorzitter Bram Schaminée tijdens de commissiebehandeling.

Reactie toevoegen

U bent hier