h

SP stelt vragen over ontgronding bij Vaesrade

7 april 2016

SP stelt vragen over ontgronding bij Vaesrade

Foto: Erich Ferdinand / flickr.com

De Limburgse SP-fractie is onlangs benaderd door een aantal inwoners uit Vaesrade, gemeente Nuth. Zij maken zich zorgen over de plannen voor ontgronding van de zogenoemde groeve Hommert II door het bedrijf L'Orthye. Als gevolg hiervan zullen 7 jaar lang 25 tot 35 vrachtwagens dagelijks door hun straten gaan rijden. De gemeente Nuth heeft niet ingestemd met de ontgronding. De provincie heeft de intentie uitgesproken om onder voorwaarden een vergunning te verlenen. Vandaar dat Statenlid Math Voncken nu aan de bel trekt door het stellen van vragen. 

Op 16 maart organiseerde het bedrijf L'Orthye samen met de provincie en gemeente Nuth een informatieavond voor de inwoners van Vaesrade. Hier presenteerde het bedrijf haar plannen voor de zandwinning en bijbehorende gebiedsontwikkeling voor groeve De Hommert II. Onderdeel van de afspraken is na de zandwinning een landschappelijke herinrichting van het gebied wat de recreatieve aantrekkingskracht en leefbaarheid ten goede komt. Eerder heeft ditzelfde bedrijf soortgelijke afspraken gemaakt voor groeve De Hommert I, maar deze zijn nooit volledig nagekomen.

De werkzaamheden voor de nieuwe plannen zullen 7 jaar duren. Gedurende deze periode zullen per dag gemiddeld 25 tot 35 vrachtwagens vol zand door de straten van Vaesrade rijden. Bewoners zijn vooral bezorgd over de mogelijke geluids- , stof- en verkeersoverlast. L’Ortye verzekerde tijdens de bijeenkomst de opmerkingen en zorgen van de bewoners mee te nemen bij de vergunningsaanvraag voor de ontgronding. Gezien het niet nakomen van eerdere afspraken rondom De Hommert I ontbreekt bij de bewoners echter volledig het vertrouwen in het bedrijf.  

Het gemeentebestuur van Nuth ziet de ontgronding als een te zware belasting voor de kern Vaesrade en heeft hier niet mee ingestemd. De provincie Limburg gaat over het verlenen van de vergunning. De SP wil daarom van het College van Gedeputeerde Staten weten of men deze gaat verlenen en zo ja, of men de zorgen van de omwonenden serieus neemt en wat het gaat doen om L'Orthye dit keer wel aan de afspraken te laten houden. 

Reactie toevoegen

U bent hier