h

Besteed DECL-gelden aan duurzaamheid

14 december 2015

Besteed DECL-gelden aan duurzaamheid

Foto: Maarten Breet / flickr.com

Het is al enige tijd duidelijk dat de Duurzame Energiecentrales Limburg (DECL) niet kunnen worden gerealiseerd zoals oorspronkelijk bedoeld. Het geld wat in deze aanbesteding gestopt is, zit vast in de failliete boedel van Imtech. Daarmee kan het niet besteed worden aan waar het geld eigenlijk voor bedoeld is: duurzaamheid. Reden voor SP en D66 om gezamenlijk vragen te stellen.

In 2010 is de realisatie van de Duurzame Energiecentrales Limburg (DECL) door de provincie aanbesteed aan Imtech. Al geruime tijd is echter duidelijk dat dit plan niet gerealiseerd kan worden zoals het toen bedoeld is. In februari 2015 zegde toenmalig gedeputeerde Kersten toe met een nieuw plan voor de hiervoor gereserveerde gelden te komen. Inmiddels is Imtech failliet, maar nog niet alle gereserveerde gelden zijn aan dit bedrijf overgemaakt. Vraag is of de provincie hier nog toe verplicht is, aangezien Imtech niet meer aan haar opdracht kan voldoen. Daarnaast willen Statenleden Huub Quaedflieg (SP) en Hans van Wageningen (D66) onder meer weten of het deel wat wel al overgemaakt is nog teruggehaald kan worden. Wanneer het College met de beantwoording de randvoorwaarden kan schetsen, willen SP en D66 met een initiatief komen voor een plan waarbij de gelden worden besteed aan het oorspronkelijke doel: het verduurzamen van de energiehuishouding in Limburg.   

Reactie toevoegen

U bent hier