h

Limburgs Maatwerk: Woningen voor vluchtelingen én Limburgers

9 november 2015

Limburgs Maatwerk: Woningen voor vluchtelingen én Limburgers

Voor de tweede keer in korte tijd hebben Provinciale Staten een debat gehad over de opvang van vluchtelingen. De SP vindt het belangrijk om het debat aan te gaan over deze ingewikkelde kwestie. Aan de ene kant hebben duizenden vluchtelingen acuut hulp nodig, maar aan de andere kant maken veel mensen zich zorgen over de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van mensen met een verblijfsstatus. De SP wil de ogen niet sluiten voor de zorgen van mensen, maar zeker ook niet voor de vluchtelingen in nood. De SP is daarom ook blij dat de provincie, onder regie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo, met het plan ‘Limburgs Maatwerk’ komt waarbij het mes aan twee kanten snijdt.

De SP wil problemen die er zijn aanpakken. Het grootste probleem is de krapte op de woningmarkt en dan met name de sociale huursector. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Door de instroom van meer vluchtelingen moeten er meer woningen beschikbaar komen en daardoor neemt het tekort aan betaalbare woningen verder toe. De SP wil het woningtekort aanpakken. Daarmee lossen we een probleem op voor iedereen, in plaats van dat we groepen mensen tegen elkaar uitspelen.

In het debat op 9 oktober is daarom een voorstel aangenomen dat de provincie oproept om snel aan de slag te gaan om dit probleem samen met de Limburgse gemeenten aan te pakken. Sinds dat moment is er veel gebeurd. Onlangs presenteerde de provincie onder leiding van SP-gedeputeerde Daan Prevoo het plan ‘Limburgs Maatwerk’. Dat plan heeft als doel om de druk op de woningmarkt in zijn geheel aan te pakken. Dus niet alleen woningen realiseren voor mensen met een verblijfsstatus, maar tegelijkertijd ook de wachtlijsten van sociale huurwoningen inkorten.
Hoe werkt dat precies? Van alle vrijkomende woningen in de sociale huursector gaat nu 7% naar statushouders en 93% naar mensen op de wachtlijst. Dat wordt nu veranderd naar 10% voor statushouders, met als voorwaarde dat dan ook hetzelfde aantal mensen van de wachtlijst extra een woning krijgen. Deze zogenoemde één op één aanpak betekent dus dat er meer woningen komen voor mensen met een verblijfsstatus én de wachtlijsten voor sociale huurwoningen verkleind worden. Daarvoor zijn natuurlijk meer woningen nodig en daar is de provincie mee aan de slag gegaan. De gemeenten waren enthousiast over de plannen, de druk op het Rijk wordt verder opgevoerd om tegenwerkende regelgeving (zoals de verhuurdersheffing) uit de weg te helpen.

In het debat van 6 november is met brede steun een voorstel aangenomen om na de huisvesting ook andere problemen aan te pakken. Het gaat dan om toegang tot het onderwijs, het leren van de Nederlandse taal en uiteindelijk ook eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Dat zijn belangrijke voorwaarden om mensen die hier blijven wonen succesvol te laten integreren en volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk te maken. De provincie gaat hier samen met de gemeenten aan werken.

Reactie toevoegen

U bent hier