h

SP stemt eenmalig in met extra geld Buitenring

9 oktober 2015

SP stemt eenmalig in met extra geld Buitenring

Foto: European Roads / flickr.com

In de laatste Statenvergadering werd een voorstel van het College besproken om extra geld beschikbaar te stellen voor het afmaken van de Buitenring Parkstad. Voor de SP een gevoelig onderwerp want vanaf het begin zijn we tegen deze weg geweest. Nu is er eigenlijk geen weg meer terug en staan we met de rug tegen de muur. Het enige waar nu nog voor gezorgd kan worden is dat eerder gemaakte afspraken worden nagekomen. Aan deze voorwaarden wordt nu al bijna helemaal voldaan. De natuurvoorziening bij Reijmersbeek wordt niet geschrapt, het besluit over de randweg bij de Kranenpool in Brunssum wordt uitgesteld. Vandaar dat de SP eenmalig heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van extra geld voor de Buitenring. 

De Buitenring Parkstad. Een dossier dat deze Staten en de inwoners van Parkstad al heel veel kopzorgen heeft opgeleverd. Door de late uitspraak van de Raad van State begin dit jaar is er weer vertraging opgelopen. De weg zal naar verwachting pas in 2021 klaar zijn. Er is meer geld nodig om de Buitenring af te maken, ruim 30 miljoen euro.

De SP heeft zich altijd verzet tegen de Buitenring. Er waren goede en goedkopere alternatieven voorhanden zoals een 2x1-baans weg waarbij  natuur en landschap veel minder weerstand van de bevolking. Dit alternatief van de SP is helaas nooit serieus bekeken. Het is nu te laat om alsnog de weg versmald aan te leggen. Dat bespaart nu nog niet eens 1 miljoen euro. Had de provincie dit maar eerder overwogen. Als de provincie het SP-alternatief had omarmd, hadden we nu niet zo’n groot probleem gehad.

Er is enorm veel weerstand geweest tegen de Buitenring. Natuur en landschap moesten wijken voor de weg en veel mensen maakten zich zorgen over geluidsoverlast en de uitstoot van uitlaatgassen. Ook buiten de regio hadden mensen grote bedenkingen, bijvoorbeeld over de kosten, die inmiddels bijna een half miljard euro bedragen.

We kunnen helaas niet meer terug met de Buitenring. Nu stoppen zou verspilling zijn van 150 miljoen euro aan gemeenschapsgeld voor een halve weg. We moeten ons daarom richten op de toekomst en er maar ‘het beste van maken’. Dat valt nog niet mee, want ook nu de Buitenring onomkeerbaar is maken mensen zich zorgen over de weg. En terecht. Want omdat de kosten steeds verder toenemen, gaat de provincie op zoek naar besparingen. Die besparingen dreigden weer tot het aanpassen van plannen en het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken. Daarmee zou het draagvlak voor de Buitenring Parkstad nog verder worden uitgehold.

Met een aantal moties op initiatief van de SP is ervoor gezorgd dat er bepaalde grenzen voor de provincie zijn aangegeven voor de verdere ontwikkeling van de weg. Zo heeft de SP er voor gezorgd dat bij huidige en eventuele toekomstige tekorten bij het project Buitenring Parkstad geen versoberingen van maatregelen ter bescherming van natuur of behoud van leefbaarheid door worden gevoerd. Daarnaast gaat de provincie alsnog op zoek naar sponsoren voor de bewegwijzering, verlichting en andere toepasselijke elementen van de Buitenring Parkstad. Hiermee worden de vele partijen die volgens de provincie zouden profiteren van de Buitenring actief aangespoord om aan deze sponsoring deel te nemen of op een andere manier financieel bij te dragen aan het project.
Verder heeft de gedeputeerde toegezegd dat gemeenten geen extra geld meer bij hoeven te dragen aan de weg. Natuurvoorzieningen zoals bij Reijmersbeek worden volgens afspraak  aangelegd. Daarnaast komt er een onderzoek naar de aanleg van de randweg door of op de mijnsteenberg in Brunssum en de aansluiting bij de Kranenpool. Er wordt gekeken naar de gevolgen voor de leefbaarheid en de natuur en of de provincie hiermee niet nog meer gerechtelijke procedures uitlokt.

Met het inwilligen van deze voorwaarden kan de SP, met grote tegenzin, de verantwoordelijkheid nemen voor dit besluit.

Reactie toevoegen

U bent hier