h

SP wil snel grootschalige aanpak verwijdering asbest

21 januari 2015

SP wil snel grootschalige aanpak verwijdering asbest

De SP in de provincie Limburg komt met een grootschalig plan voor een snelle en grondige aanpak van de verwijdering van asbestdaken in de provincie Limburg. In het Rijksbesluit ‘Asbestverwijdering’ is de afspraak gemaakt dat vanaf 1 januari 2024 asbest daken in Nederland verboden zijn. Dit verbod geldt dan niet alleen voor overheidsgebouwen en bedrijfspanden maar ook voor particulieren. Het plan van de SP richt zich op drie hoofddoelen: verwijdering van asbest, het verduurzamen van deze daken en een regeling voor het plaatsen van zonnepanelen voor energie- of warmteopwekking.

“Door nu te beginnen met de sanering van asbestdaken zetten we tijdig in op het behalen van de doelstellingen voor 2024. We hebben nog maar negen jaar de tijd om dit te realiseren. Tot nu toe heeft de overheid te weinig gedaan en lopen de resultaten behoorlijk achter. Door flink te investeren creëren we niet alleen extra banen. Er komt aanzienlijk meer werk voor de bouwsector omdat we gelijktijdig inzetten op het isoleren van daken en met de regeling voor het plaatsen van zonnepanelen ontstaat meer werk voor installateurs. De hele samenleving heeft profijt van een grootschalige regeling waarvan het doel simpelweg onvermijdelijk is. Door hier nú echt werk van te maken verkleinen we de kans op calamiteiten zoals die in Roermond en elders in het land plaatsvinden”, aldus SP fractievoorzitter Daan Prevoo.

De SP stelt voor om samen met het Rijk te bekijken hoe bestaande regelingen op elkaar kunnen worden afgestemd in een grootschalige aanpak. Ook voor de financiering moeten zowel het Rijk als de provincie de beurs trekken. Daan Prevoo: “De overheid is verantwoordelijk voor het asbestprobleem omdat zij decennialang toestemming heeft verleend voor het gebruik hiervan, terwijl de overheid op de hoogte was van de risico’s. Alleen door een gezamenlijke aanpak en financiering zijn de doelstellingen voor 2024 haalbaar en worden gelijktijdig meerdere problemen aangepakt.” De SP wil dat de provincie de komende vier jaar 100 miljoen euro reserveert uit de Essentmiddelen voor het plan.

U bent hier