h

Cijfers tekort Floriade verzwegen?

26 januari 2015

Cijfers tekort Floriade verzwegen?

Op donderdag 22 januari 2015 verscheen een opmerkelijk interview in Dagblad De Limburger met voormalig Floriade-woordvoerder en ex-Statenlid Robert Bouten. In dit interview doet hij een onthullende uitspraak: “We liepen zelfs als personeel na de sluitingsceremonie de polonaise door de Innovatoren omdat we geen verlies hadden gedraaid…toen meldde de pers opeens dat er een tekort was van negen miljoen. Ik moest het van de directie blijven ontkennen terwijl de media achteraf gewoon gelijk hadden.”

Met deze bekentenis bevestigt de voormalig Floriade-woordvoerder het vermoeden dat de cijfers, die op herhaaldelijk verzoek van de SP, door de directie en Raad van Commissarissen werden gepresenteerd niet correct waren. De SP heeft in de Floriade-gemeenten en in Provinciale Staten vele malen om informatie gevraagd naar zowel de tussentijdse resultaten als het eindresultaat van de Floriade. Uit het interview blijkt dat de directie willens en wetens de echte resultaten moest verzwijgen. In de ogen van de SP is dat niet alleen misleidend geweest, maar ook kenmerkend voor de gang van zaken en de rol van de Raad van Commissarissen. Alles lijkt te wijzen op een falend toezicht en het bewust verzwijgen van gegevens. Voor de SP is dit onacceptabel, omdat de vijf deelnemende gemeenten moeten opdraaien voor het tekort van 9 miljoen euro.

Het onderzoeksrapport dat naar aanleiding van het financiële debacle is verschenen rept met geen woord over bewuste misleiding en het verbloemen van cijfers. Het rapport zegt wel dat de politiek bewust op afstand werd gehouden. De uitspraken van de voormalig Floriade-woordvoerder werpen echter een geheel ander licht op de gang van zaken. De SP vindt dat nader onderzocht moet worden of de uitspraken in het interview op feiten berusten en of verantwoordelijke wethouders hiervan op de hoogte waren. In het onderzoeksrapport staat onder meer dat de verantwoordelijke wethouders geïnformeerd zouden zijn maar vanwege geheimhouding de gemeenteraden niet hebben mogen informeren. Fractievoorzitter Daan Prevoo: "Als blijkt dat de directie en Raad van Commissarissen bewust feiten hebben achtergehouden voor gemeenteraden, Provinciale Staten en de media, dan is er sprake van onbehoorlijk bestuur en wanbeleid. Als de gemeenten tijdig waren geïnformeerd over een dreigend tekort, hadden er wellicht maatregelen kunnen worden genomen.”

U bent hier