h

SP neemt stelling tegen radicale PVV

12 december 2014

SP neemt stelling tegen radicale PVV

Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 12 december riep SP fractievoorzitter Daan Prevoo de Limburgse PVV voorman Michael Heemels ter verantwoording over zijn uitlatingen over uitgeprocedeerde vluchtelingen. Het debat was ruim van tevoren aangekondigd…maar helaas, Michael Heemels verscheen niet om te antwoorden. De Raad van Europa concludeerde dat Nederland de rechten van de mens schendt door geen bed, bad en brood te bieden. De SP is van mening dat iedereen hier recht op heeft, ook uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen en op straat leven.

Hieronder het indringende betoog van SP-fractievoorzitter en lijsttrekker Daan Prevoo:

“Ik moet een compliment geven aan de PVV en in het bijzonder aan fractievoorzitter Michael Heemels. De PVV weet de afgelopen week immers op haast onnavolgbare wijze het nieuws te halen. Wat hierbij vooral opvalt is dat het niet gaat om voorstellen die het belang van Limburg dienen of die de leefbaarheid in Limburg vergroten. Het gaat hierbij niet eens om voorstellen of provinciaal relevante zaken. De PVV weet telkens weer het nieuws te halen met ongenuanceerde opvattingen en uithalen naar groepen mensen in onze samenleving die zichzelf hier niet eens kunnen verdedigen of weerwoord kunnen geven. En als de fractievoorzitter van de PVV zich iets meer zou verdiepen in de menselijke kanten van het verhaal, dan zou hij wellicht een toontje lager blazen en inzichten kunnen verwerven in wat van een volksvertegenwoordiger wordt verwacht of mag worden verwacht. En dat is opkomen voor mensen die dat zelf niet kunnen, opkomen voor maatschappelijke waarden en opkomen voor belangen die de samenleving dienen, niet afbreken.

De PVV strooit met radicale opvattingen in de waan of wellicht de hoop dat grote delen van de bevolking deze delen, overnemen en mee verspreiden. Ik ga het nu niet hebben over de Twitterberichten waarbij dhr. Heemels ons deelgenoot maakt van zijn diepgewortelde haat jegens de islam, en er kennis van geeft zelfs een groot voorstander te zijn van menselijke mishandelingen en martelingen. Een goedkeuring die meer zegt over de ideologische opvattingen van de PVV dan wij lijken te beseffen. En deze past in de lijn van de oproep afgelopen week om uitgeprocedeerde vluchtelingen geen eten, geen slaapplaats en geen gelegenheid tot wassen te geven. Kunt u zich dat voorstellen: dat u jarenlang in een vreemd land verblijft in de hoop hulp te krijgen, een nieuw bestaan op te bouwen. En dat u jarenlang gegijzeld wordt door een systeem dat u aan de ene kant hoop biedt en aan de andere kant erop gericht is te ontmoedigen. Een systeem dat u integreert met taalcursussen, woonruimte, cursussen en zelfs werk. In sommige gevallen zijn mensen zelfs al 10 of 12 jaar in ons land. En wat als je dan van de een op de andere dag te horen krijgt dat je terug moet keren naar het land van herkomst? Vanaf dat ene moment ben je na een jarenlang verblijf opeens illegaal.

De opvattingen van de PVV worden niet gedeeld door de SP. Het is niet alleen mijn taak als fractievoorzitter van de SP maar ook als volksvertegenwoordiger én als mens om mij hier tegen te verzetten. Ik kan én wil niet laconiek zijn, ik kan en wil niet zwijgen. Ik zie het als mijn opgave om dit ter discussie te stellen, omdat het in het belang van onze samenleving is om iedereen te waarschuwen voor radicale opvattingen en extremisme die zowel in het verre verleden als in de recente geschiedenis de donkere kant van mensen laat zien door mensen tegen elkaar op te hitsen en de meest basale vorm van menswaardigheid, solidariteit en hulpvaardigheid te ontzeggen. Het principe ‘oog om oog en tand om tand’ heeft nog nooit voor oplossingen gezorgd. En tenslotte blijft de vraag: wie is slachtoffer…wie is beul?”

U bent hier