h

Vragen over betrokkenheid Van Pol bij provinciale projecten

28 oktober 2014

Vragen over betrokkenheid Van Pol bij provinciale projecten

De SP in Limburg heeft het provinciebestuur gevraagd naar de betrokkenheid van de van corruptie verdachte projectontwikkelaar Van Pol bij provinciale projecten. Ook wil de partij weten of de provincie de toegezegde financiële steun aan de gemeente Kerkrade van in totaal 18,5 miljoen euro wil aanhouden, in afwachting van de uitkomsten van de rechtszaak.

Op 24 oktober maakte het Openbaar Ministerie bekend dat projectontwikkelaar Van Pol is gedagvaard in de zogenaamde ‘zaak Van Rey’ waarbij onder meer sprake is van verdenking van corruptie en witwassen. “Van Pol Beheer BV is naast de centrumontwikkeling Kerkrade ook bezig met de ontwikkeling van Jazz City Roermond en de Roerdelta Roermond, waarbij de provincie ook betrokken is. Het is niet bekend of de dagvaarding van Van Pol gevolgen heeft voor deze projecten. De negatieve beeldvorming van een overheid die zaken doet met een van corruptie verdachte projectontwikkelaar, maar vooral ook de juridische en financiële risico’s baren de SP zorgen. Daarnaast willen we mogelijke betrokkenheid van bestuurders of overheidsambtenaren kunnen uitsluiten. Daarom moet het provinciebestuur hierover snel duidelijkheid geven”, zegt SP fractievoorzitter Daan Prevoo.

Dat de grootaandeelhouder verdachte is in het corruptieonderzoek in de zaak Van Rey was voor de gemeente Kerkrade vooralsnog geen reden om af te zien van de samenwerking. De gemeente leende onlangs zelfs € 23,5 miljoen aan zijn bedrijf om het centrumplan van de grond te krijgen, omdat het bedrijf de financiering door banken niet rond kreeg. Hierbij heeft het gemeentebestuur van Kerkrade besloten tot geheimhouding van de stukken. ‘Keyport 2020’, een samenwerkingsverband van Midden-Limburgse gemeenten, ondernam wel meteen actie en zette directeur Schreurs op non-actief toen bekend werd dat ook hij verdachte is in deze zaak. Ook bij dat project is de provincie betrokken.

U bent hier