h

SP wil één media-campus voor Limburg in Sittard-Geleen

18 september 2014

SP wil één media-campus voor Limburg in Sittard-Geleen

De SP in Provinciale Staten Limburg wil dat het door de SP geïnitieerde mediafonds wordt ingezet voor een centraal mediacentrum voor heel Limburg. De meest voor de hand liggende plek om dit te realiseren is volgens de SP in Sittard-Geleen. PvdA-Gedeputeerde van Dijk worstelt met een plan om provinciaal vijf centra in te richten om lokaal en regionaal nieuws te vergaren en partijen te laten samenwerken.

Volgens de SP zou je de provinciale middelen beter kunnen inzetten voor één krachtcentrale voor de media vanuit een reeds bestaand centrum. De oprichting van een vijftal kleinere centra zal veel meer gaan kosten in huisvesting en technische voorzieningen en leidt volgens de SP eerder tot verdeeldheid en territoriumafbakening dan tot samenwerking. De SP is ervan overtuigd dat de provincie kan rekenen op medewerking van de gemeente Sittard-Geleen. De komst van een ‘media-campus’ zou voor de nodige vooruitstrevende ontwikkelingen én nieuwe banen kunnen zorgen.

Van oudsher is Sittard-Geleen het bolwerk van de Limburgse media. Naast de hoofdvestiging en redactie van de beide Limburgse dagbladen (MGL) zijn hier veel media gerelateerde bedrijven gevestigd. Daarnaast biedt samenwerking met het in Sittard gevestigde HBO- en MBO-onderwijs een uitgelezen kans. De SP wil een media-campus waar media, onderwijs en bedrijven hun beste krachten bundelen om tot een nieuw media-model te kunnen komen voor de toekomst.

“Het belangrijkste uitgangspunt is en blijft het ondersteunen en waarborgen van onafhankelijke journalistiek. In ons plan zet je journalistieke kennis, informatie- en communicatietechnologie, creatieve denkkracht, onderwijs en bedrijven bij elkaar om te werken aan vernieuwing en het ontwikkelen van een nieuw media-model. Wij zijn ervan overtuigd dat hierdoor een kweekvijver ontstaat voor haalbare en betaalbare plannen. Vernieuwing is noodzakelijk in een sterk veranderende markt waarbij de gedrukte kranten op termijn zullen verdwijnen, maar waarbij de maatschappelijke taak en onafhankelijkheid gegarandeerd moet blijven’, zegt SP fractievoorzitter Daan Prevoo.

De SP is van mening dat de publieke taak van de media algemeen, de regionale omroepen alsmede de maatschappelijke functie van de journalistiek onmisbaar is voor het functioneren van de maatschappij en dat deze te allen tijde in staat moet worden gesteld tot het doorlopend kritisch, objectief, onafhankelijk en vrij kunnen berichten over alle gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze samenleving. Bij de oprichting van een Provinciaal Mediafonds kun je inhoudelijke kaders stellen die gericht zijn op het behoud van onafhankelijke media waarbij publiek en maatschappelijk belang voorop staat. Daarnaast kunnen op basis hiervan investeringen plaatsvinden of financiële steun geboden worden om samenwerking en onderzoeksjournalistiek te stimuleren en innovatie te versnellen.

U bent hier