h

Oud-mijnwerkers in verzet tegen overdracht van hun pensioenen aan Aegon

13 september 2014

Oud-mijnwerkers in verzet tegen overdracht van hun pensioenen aan Aegon

De door de Limburgse media zo bejubelde overdracht van de pensioenen van de oud-mijnwerkers aan verzekeraar Aegon stuit op steeds groter verzet van de oud-mijnwerkers. In de eerste plaats omdat zij hierover nooit zijn geraadpleegd. In de tweede plaats omdat Aegon heeft laten weten dat de pensioenen nooit meer verlaagd maar ook niet meer verhoogd zullen worden. Op initiatief van de SP-fractie in de provinciale staten van Limburg spraken de Limburgse Statenleden op vrijdag 12 september 2014 over deze overdracht. Op de publieke tribune zat een delegatie van de oud-mijnwerkers.

Namens alle oud-mijnwerkers zette Wiel Niks in de vergadering nog eens uiteen wat de bezwaren van de koempels zijn tegen de overdracht van de pensioenen aan Aegon. Voor de zoveelste keer is er over de oud-mijnwerkers beslist (in dit geval door AMF en BMF) zonder de oud-mijnwerkers ook maar iets te vragen.

Er wordt wel een eenmalige verhoging van de pensioenen in het vooruitzicht gesteld (8-10%) maar die weegt niet op tegen het nadeel dat de afgelopen jaren is ontstaan doordat de pensioenen niet meer zijn geïndexeerd, en in het geval van de voormalige mijnbeambten zelfs verlaagd met 7,6%. Nu bovendien de pensioenen nooit meer zullen worden verhoogd na 2015 zal het inkomen van de oud-mijnwerker steeds meer dalen. Een triest vooruitzicht.

Namens de SP-fractie stelde Daan Prevoo voor dat de Limburgse Staten een motie zouden aannemen waarin de bezorgdheid over deze ontwikkeling tot uitdrukking komt en waarin de regering wordt gevraagd stappen te zetten richting AMF, BMF en hun deelnemersraden om deze overdracht terug te draaien en te gaan overleggen met de oud-mijnwerkers zelf.

Een grote meerderheid van de Statenleden sprak zich uit voor een dergelijk initiatief. Van zijn kant deed gedeputeerde Koopmans ook een aantal toezeggingen: hij zal dit probleem gaan bespreken met alle Limburgse Tweede Kamerleden, de regering op de hoogte brengen van de grote bezorgdheid onder de oud-mijnwerkers en er bij de pensioenfondsen en hun deelnemersraden op aandringen dat zij in overleg treden met de oud-mijnwerkers.

Het inmiddels opgerichte actiecomité "Aegonpoen is koempelpensioen" noemt dit een eerste stap. Het comité blijft zich inzetten voor het ongedaan maken van de verkoop van de pensioenen, en van de uitsluiting van de indexering “ten eeuwigen dage”.

U bent hier