h

SP bepleit oprichting provinciaal mediafonds voor steun MGL

14 juni 2014

SP bepleit oprichting provinciaal mediafonds voor steun MGL

Naar aanleiding van het afketsen van een provinciale garantstelling voor de overname van Media Groep Limburg (MGL) door de Belgische Uitgever Concentra, wil de Statenfractie van de SP de helpende hand reiken aan gedeputeerde Koopmans (CDA) en Van Dijk (PvdA). Om te voorkomen dat de belangrijkste onafhankelijke media in Limburg zoals de Limburgse dagbladen, publieke omroep L1 en lokale omroepen, ten prooi vallen aan commerciële belangen stelt de SP voor een Provinciaal Mediafonds op te richten. Dit fonds zou een oplossing kunnen bieden om een meerderheid te vinden voor provinciale steun bij de overname.

De SP is van mening dat de publieke taak van de media algemeen, de regionale omroepen alsmede de maatschappelijke functie van de journalistiek onmisbaar is voor het functioneren van de maatschappij en dat deze te allen tijde in staat moeten worden gesteld tot het doorlopend kritisch, objectief, onafhankelijk en vrij kunnen berichten over alle gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze samenleving. “Bij de oprichting van een Provinciaal Mediafonds kun je inhoudelijke kaders stellen die gericht zijn op het behoud van onafhankelijke media waarbij het publiek en maatschappelijk belang voorop staat. Daarnaast kunnen op basis hiervan investeringen plaatsvinden of kan financiële steun geboden worden om samenwerking en onderzoeksjournalistiek te stimuleren en innovatie te versnellen. Je kunt de criteria zelfs zo stellen dat alle, dus ook commerciële media, er een beroep op kunnen doen”, stelt SP fractievoorzitter Daan Prevoo.

Het voorgestelde plan kan in de ogen van de SP de oplossing bieden om de overname van MGL te bespoedigen. Daan Prevoo: “Dit betekent echter wel dat de gedeputeerden als een speer aan de slag moeten om zowel inhoudelijke als financiële kaders op te stellen. De SP wil zich inspannen om hier een bijdrage aan te leveren en ook andere partijen te overtuigen.”

U bent hier