h

Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 2015

2 juni 2014

Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 2015

De kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen Limburg van 18 maart 2015 is geopend. SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in de provincie Limburg kunnen zich tot uiterlijk 1 juli 2014 melden bij de kandidatencommissie. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling schriftelijk duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen naar limburg@sp.nl ter attentie van de Kandidatencommissie Provincie Limburg.

Wat verwachten we van SP-Statenleden?
- Een loyaal SP-lid zijn, de ideologie onderschrijven en voldoen aan de afdrachtsregeling;
- Ervaring hebben in het actief zijn als SP lid, ervaring met actie- en fractiewerk binnen de SP is een aanbeveling;
- Een hoog abstractieniveau aankunnen, uitgangspunten concreet kunnen vertalen;
- Aanspreekpunt zijn voor de mensen, belangengroepen en maatschappelijke organisaties;
- Je bent communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk;
- Je bent een echte teamspeler;
- Als Statenlid ook actief zijn bij acties en contacten onderhouden met Limburgse afdelingen;
- Bereid om gedurende ten minste vier jaar een flinke hoeveelheid tijd te investeren;
- De mogelijkheid hebben om op een vaste dag in de week deel te kunnen nemen aan Staten-, commissie- en fractievergaderingen (Vrijdag is vaste Statendag voor vergaderingen, fractie-overleg of werkbezoeken);
- Verplichte deelname aan SP-opleidingstraject Provinciale Politiek (zes zaterdagen).

Aanmelden kan alleen schriftelijk of per e-mail tot uiterlijk 1 juli 2014, met een brief (inclusief je CV) waarin je jezelf voorstelt en uitlegt waarom je als SP-volksvertegenwoordiger in de Staten wilt en waarom je denkt dat je daar geschikt voor bent. De kandidatencommissie laat na 1 juli 2014 zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Naar aanleiding van de gesprekken stelt de kandidatencommissie een voordracht voor de lijst vast. De leden van de partij beslissen uiteindelijk over de definitieve kandidatenlijst. Je kandidaatstellingsbrief en CV kun je sturen naar limburg@sp.nl t.a.v. de Kandidatencommissie Provincie Limburg. Voor vragen over de kandidaatstelling, het gevraagde profiel en de procedure kun je contact opnemen met Daan Prevoo, telefoon 06-20491210.

U bent hier