h

SP eist openbaarmaking onderzoek gemeenten

23 januari 2014

SP eist openbaarmaking onderzoek gemeenten

De Statenfractie van de SP heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over het besluit om het onderzoeksrapport van de 'commissie van Geel' pas daags na de gemeenteraadsverkiezingen openbaar te maken. In dat rapport worden alle Limburgse gemeenten beoordeeld op hun slagvaardigheid om een aantal nieuwe gemeentelijke taken uit te voeren. Volgens de SP is er sprake van manipulatie, omdat Commissaris van de Koning Theo Bovens onder druk van de Limburgse Vereniging van Gemeenten (LVG) heeft besloten het rapport niet voor de gemeenteraadsverkiezingen naar buiten te brengen, zoals eerder beloofd.

“Het rapport zal beoordelen of de gemeentebesturen al voldoende maatregelen hebben getroffen om de burgers kwalitatieve, betaalbare en noodzakelijke zorg te bieden. Het is natuurlijk vreemd dat een belanghebbende partij als de LVG, waarin wethouders en burgemeesters zitting hebben, dit tegen weet te houden. Er is in zekere zin sprake van manipulatie als je bewust de resultaten van dit onderzoek achterhoudt tot na de verkiezingen. Het is je taak als volksvertegenwoordiger om burgers te informeren en zeker op zo'n belangrijk moment als er wat te kiezen valt,” aldus SP fractievoorzitter Daan Prevoo.

De SP roept het provinciebestuur op het rapport alsnog voor de verkiezingen openbaar te maken. Daarnaast heeft de SP haar gemeenteraadsfracties opgeroepen een voorstel in te dienen om de onderzoeksresultaten van het onderzoek alsnog openbaar te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen, zodat de burgers op de hoogte zijn van de bestuurskracht in hun eigen woonomgeving. De SP is op dit moment vertegenwoordigd in de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Weert, Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht, Valkenburg en Landgraaf.

Door bezuinigingen en het overdragen van taken van het Rijk staan de Limburgse gemeenten voor een enorme opgave, die zowel financieel als in de uitvoering tot grote problemen kan leiden. De provincie heeft de commissie van Geel de opdracht gegeven om te toetsen in hoeverre gemeenten zich voldoende hebben voorbereid op de taken die ze er in 2015 bij krijgen, zoals de uitvoering van de jeugdzorg en de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daan Prevoo: “De SP vreest dat niet alle gemeenten goed op deze taken zijn voorbereid en dat de bezuinigingen grote invloed zullen hebben op de uitvoering en de kwaliteit van deze zorgtaken op lokaal niveau. Nu al blijkt dat de bezuinigingen tot massale ontslagen leiden in de zorgsector. De SP is van mening dat het rapport, zoals beloofd, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen openbaar moet worden gemaakt zodat de Limburgse burgers geïnformeerd zijn over de stand van zaken in hun gemeente.”

U bent hier