h

Effect mega-investering provincie blijft onduidelijk

29 januari 2014

Effect mega-investering provincie blijft onduidelijk

Provinciale Staten hebben vorig jaar besloten dat maximaal 165 miljoen euro van de Essent-reserves geïnvesteerd mag worden in de Limburgse samenleving. Dat is 15% van de 1,1 miljard euro die Limburg heeft overgehouden aan de verkoop de aandelen Essent, geld dat is opgebracht door alle Limburgers gedurende tientallen jaren. Voor het huidige provinciebestuur van CDA, VVD en PvdA was dit het sein om met een bundel voorstellen te komen ter grootte van maar liefst 120 miljoen euro. Hiermee wordt het in de samenleving te investeren deel van de Essent-reserve in één klap grotendeels opgesoupeerd.

De Statenfractie van de SP heeft keer op keer opgeroepen om een deel van de opbrengsten van Essent duurzaam te investeren in de Limburgse samenleving, zodat het de mensen toekomt die het geld hebben opgebracht. De SP betwijfelt echter of de investering van 120 miljoen euro die nu wordt gedaan wel zo doeltreffend is.

Van de 120 miljoen euro gaat 91 miljoen naar Chemelot. Dit is een commercieel bedrijf en dient naar mening van de SP zijn eigen broek op te houden, net als alle andere bedrijven. Volgens het provinciebestuur zullen de investeringen in Chemelot veel werkgelegenheid opleveren. Er wordt dan gerekend in het aantal extra (indirecte) arbeidsplaatsen dat een nieuwe ‘kenniswerker’ oplevert. Volgens de eerste cijfers was dit 8 tot 10 arbeidsplaatsen per kenniswerker. Een door de provincie zelf ingeschakelde deskundige kwam echter uit op 5. Nog later bleek de provincie niet eens dat aantal te kunnen garanderen. Wat dit enorme bedrag dus precies gaat opleveren aan nieuwe banen in Limburg, die broodnodig zijn, blijft onduidelijk. Dat blijft ook de grote vraag bij de andere investeringen, de overige 29 miljoen euro.

Nadat de 120 miljoen euro is aangesproken is er nog maar 45 miljoen beschikbaar voor andere investeringen in de Limburgse samenleving. Weliswaar is besloten dat, indien er meevallers zijn op de begroting, deze gebruikt worden om de Essent-reserve weer aan te vullen tot 1,1 miljard euro. Maar de SP heeft de nodige twijfels of er ooit genoeg meevallers zullen zijn om dit enorme bedrag weer aan te vullen.

U bent hier