h

Bemoeienis provincie met gemeentelijke OZB onacceptabel

7 maart 2013

Bemoeienis provincie met gemeentelijke OZB onacceptabel

De Statenfractie van de SP vindt de bemoeienis van de provincie met de gemeenten ten aanzien van de OZB voor bedrijven onacceptabel. Onlangs maakte het provinciebestuur bekend bezwaar te hebben tegen de stijging van de gemeentelijke Onroerend Zaak Belasting (OZB). Gedeputeerde economie Koppe is van mening dat de stijging van de OZB voor bedrijven gedeeld zou moeten worden met die van eigenaren en huurders van woningen. Hiermee geeft Gedeputeerde Koppe aan dat hij vóór een lastenverzwaring van gewone huurders en woningeigenaars is ten gunste van bedrijven.

“Gedeputeerden laten zich te pas en te onpas uit over gemeentelijk beleid. Er is zichtbaar sprake van willekeur. Als je het provinciebestuur vraagt te overwegen gemeenten te helpen met bijvoorbeeld extra middelen voor de instandhouding van bibliotheken of meer politie op straat, dan krijg je het antwoord dat het geen provinciale aangelegenheid is. Gaat het daarentegen om wat sexier onderwerpen als economie of bouwprojecten, dan wil de provincie wel een toon meeblazen.” Aldus fractievoorzitter Daan Prevoo. De SP is van mening dat de provincie zorgvuldig moet zijn en niet moet roepen dat burgers maar moeten meebetalen aan de kostenstijging van bedrijven. De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS over de uitlatingen van gedeputeerde Koppe.

De Statenfractie van de SP is verrast door de uitlatingen en in het bijzonder over de bemoeienis met gemeentelijk beleid door het college van Gedeputeerde Staten, omdat de kostenstijgingen een direct gevolg zijn van de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet van VVD en PvdA. Bovendien constateert de SP dat het provinciebestuur willekeurig is als het gaat om compensatie van kostenstijgingen of tekorten als gevolg van de bezuinigingen. Volgens de SP is er zelfs sprake van willekeurige bemoeienis met gemeentelijk beleid. Zo stelde de provincie eerder 5 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van instrumenten en uniformen voor harmonieën, fanfares en schutterijen die onder gemeentelijk verenigingsbeleid vallen. Daarentegen werd het verzoek van de SP om in het kader van de leefbaarheid in wijken mee te helpen met inzet van meer politietoezicht in wijken die kampen met overlast door de provincie afgewezen, met als reden dat het geen taak van de provincie is.

U bent hier