h

SP wil provinciaal urgentieteam tegen werkloosheid

17 november 2012

SP wil provinciaal urgentieteam tegen werkloosheid

De Statenfractie van de SP pleit voor een spoedige oprichting van een zogenaamd urgentieteam ‘Werk’. Aanleiding om spoedig actie te ondernemen is de snel stijgende werkloosheid in Limburg, ver boven het landelijke gemiddelde. Het urgentieteam dat door de provincie zou moeten worden gefaciliteerd zou verder moeten bestaan uit gemeenten, UWV en alle bedrijven met een groot aantal openstaande vacatures. De SP is van mening dat de enorme toename van de werkloosheid kan worden beperkt door nieuwe werklozen zo snel, en langs een zo kort mogelijke weg middels een van deze openstaande vacatures aan werk te helpen.

De SP constateert dat er nog steeds een groot aantal vacatures is die niet ingevuld worden, omdat opleiding en werkervaring van de (nieuwe) werklozen niet aansluit bij de vacatures. De SP wil met interne beroepsopleidende plekken, verkorte opleidingen en maatwerk zoveel mogelijk vacatures opgevuld zien met de nieuwe werklozen.

“Het is bijna onverklaarbaar dat er nog zoveel banen zijn in Limburg tegenover een groeiend aantal werkzoekenden. In het verleden werd er vooral gekeken naar langdurig werklozen. Wij zijn van mening dat er vele mensen zijn die recent werkloos zijn geworden, arbeidsritme en ervaring hebben en gemotiveerd zijn om van beroep of baan te switchen. Dit zou bereikt kunnen worden door mensen voorafgaand aan een stage- of opleidingstraject een baangarantie te bieden. We moeten doelgericht samen met de bedrijven kijken naar de eisen die werkgevers stellen om mens en baan te kunnen matchen. Noemt het maar een omstoomcursus”, aldus SP woordvoerder Daan Prevoo.

De SP is van mening dat de stijgende werkloosheid niet enkel een probleem is van gemeenten, maar een probleem is dat langzamerhand iedereen treft. De krachten moeten dan ook worden gebundeld om het werkloosheidsmonster te temmen. De provincie heeft hierin eigenlijk geen taak, maar wel relatief brede financiële schouders. Dus kan de provincie dit proces en het urgentieteam ‘Werk’ faciliteren om snel actie te ondernemen en mensen aan het werk te houden. Werk vormt immers de belangrijkste basis als bron om te voorzien in de eerste levensbehoeften. De SP roept de andere Statenfracties op dit initiatief te steunen. In de tussentijd zal de SP de precieze cijfers achterhalen over de betreffende sectoren en het aantal vacatures die in Limburg nog vacant zijn. De SP schat in dat het over enkele duizenden vacatures gaat.

U bent hier