h

De Maaslijn: brede steun voor dubbel spoor

13 november 2012

De Maaslijn: brede steun voor dubbel spoor

Op 9 november vertoonde de SP tijdens een Statencommissie de Maaslijnfilm. Het doel was om de problemen op de lijn voor iedereen zichtbaar te maken en om brede steun te krijgen voor ons voorstel om het spoor van de Maaslijn te verdubbelen. En dat is gelukt! Alle fracties waren het met ons eens dat de nood hoog is en stemden in met ons voorstel.

Op 14 december wordt het onderwerp nogmaals besproken door de Staten en dan is de besluitvorming. Statenlid Ben Rewinkel is blij dat er brede steun was en gaat er van uit dat het plan het ruim gaat halen. “Onze actie voor dubbel spoor op de Maaslijn is een succes, de belangrijke eerste stap is nu gezet. Maar het zal nog jaren duren tot de gehele lijn ook daadwerkelijk dubbel spoor heeft. Op 14 december zal de verdubbeling van de Maaslijn hopelijk Statenbreed worden bekrachtigd.”

U bent hier