h

SP gaat niet akkoord met deal Bleker: "Wij zijn gekke Henkie niet!"

18 december 2011

SP gaat niet akkoord met deal Bleker: "Wij zijn gekke Henkie niet!"

Na een lang debat, is een meerderheid van Provinciale Staten (CDA, PVV en VVD) afgelopen vrijdag akkoord gegaan met de onderhandelingsdeal met Staatssecretaris Bleker. Een deal met zeer ernstige gevolgen voor de ecologische hoofdstructuur (EHS) in Limburg.

De deal met Bleker maakt dat de Ecologische Hoofdstructuur (een lint van natuur dat alle belangrijke natuurgebieden met elkaar verbindt), niet meer afgebouwd gaat worden. "Het is als een brug waarvan de laatste pijlers niet worden afgebouwd." Aldus SP Statenlid Ben Rewinkel.

De deal zorgt voor een versnelde achteruitgang van de biodiversiteit. De kwaliteit van de natuur gaat ook achteruit. Een project waar al 20 jaar aan gewerkt is gaat met de waan van de dag door Bleker naar de knoppen. Ben Rewinkel noemde Bleker tijdens de Statenvergadering "de ponyboer uit Vlagtwedde die met de kettingzaag door de porseleinkast gaat".

De SP zal blijven knokken voor behoud en uitbreiding van de Limburgse natuur.

U bent hier