h

Open brief aan commissarissen Floriade

30 december 2011

Open brief aan commissarissen Floriade

Geachte heren van der Linden, Schinkelshoek en Vermeend,

Als commissaris van de Floriade bent u intensief betrokken bij de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling die de regio Venlo in 2012 naar een hoger plan moet tillen. De jaarrekening van 2010 van de Floriade die u heeft goedgekeurd moet geheim blijven. Alleen u, de directie van de Floriade en de burgemeesters en wethouders van de gemeenten in Noord-Limburg mogen dit document inzien. Hierdoor blijven veel zaken geheim. Ik vind dit een vreemde zaak, want een groot deel van het budget dat uw organisatie uit mag geven, wordt opgehoest door de Limburgse belastingbetaler.

Per Limburger wordt er bijna 30 euro uitgegeven aan de Floriade. Uit stukken die ik op de website van de gemeente Gennep heb gevonden blijkt dat de tweekoppige directie van de Floriade in 2010 ruim vijf ton heeft ontvangen en dat u als lid van de Raad van Commissarissen in 2010 voor vijf vergaderingen 21.500 euro hebt ontvangen. Aangezien de Floriade de jaarstukken van 2010 niet openbaar wil maken, kan ik niet nagaan of dit klopt. Als Statenlid maak ik me hier boos over.

De afgelopen jaren is in Nederland de onvrede over topsalarissen in de (semi-) publieke sector gegroeid. En alhoewel de Floriade geen overheidsbedrijf is, is de onderneming wel voor een groot deel afhankelijk van overheidsgeld. Een jaarlijks bedrag van vijf ton voor twee directeuren is buitengewoon veel, zeker in deze tijd waarin gemeenten en provincie moeten bezuinigen op jeugdzorg, sociale voorzieningen, cultuur en de thuiszorg.

Zonder de bijdragen van de gemeenten en de provincie, zou er in 2012 geen Floriade in Venlo worden georganiseerd. En zonder dit geld zou u nu geen commissaris bij de Floriade zijn. Als (voormalig) politicus weet u waarschijnlijk wel hoe belangrijk het is om verantwoording en rekenschap af te leggen over uw besluiten. Daarnaast weet u als geen ander hoe belangrijk het is dat gekozen volksvertegenwoordigers hun werk kunnen doen en na kunnen gaan wat er met het belastinggeld gebeurd van de mensen die zij vertegenwoordigen.

Ik roep u op om als commissaris van de Floriade te zorgen voor openheid. Gooi de luiken van de Floriade open, zorg dat de inwoners van Limburg weten waar hun belastinggeld naar toe gaat en gebruik uw invloed om een einde te maken aan de maken aan de hoge salarissen van de directie.

Met vriendelijke groet,
Thijs Coppus, Statenlid voor de SP in Limburg

Deze brief is vandaag gepubliceerd in de Limburgse kranten.

U bent hier