h

SP: stoppen met stallensloopregeling

17 december 2010

SP: stoppen met stallensloopregeling

“Dien maar een motie van wantrouwen in.” Volgens gedeputeerde Driessen was dit vandaag de enige mogelijkheid om hem en de stallensloopregeling Ruimte voor Ruimte te stoppen. Met de Ruimte voor Ruimte regeling zou de sloop van stallen worden betaald met de verkoop van kavels voor woningbouw. De verkoop van woningen verloopt al jaren stroef.

SP fractievoorzitter Thijs Coppus noemde het verzoek van Driessen “verleidelijk”, maar diende geen motie van wantrouwen in.

"De gedeputeerde ziet wel erg graag dat er een motie van wantrouwen tegen hem wordt ingediend. Vorig jaar, tijdens het debat over Sporting Limburg, heeft de SP samen met een groot deel van de oppositie al een dergelijke motie tegen het hele college van Gedeputeerde Staten ingediend. Wat de SP betreft geldt deze motie nog steeds, dus de heer Driessen mag hier alsnog gehoor aan geven en opstappen. Maar de Statenverkiezingen op 2 maart zijn veel effectiever. Want aangezien de Ger Driessen op plaats 15 staat, is de kans dat we hem als gedeputeerde terug zien erg klein."

In het debat pleitte de SP voor het beëindigen van Ruimte voor Ruimte. De partij vraagt zich af of de regeling nog ooit iets oplevert en of de door de provincie geïnvesteerde miljoenen nog ooit terug worden betaald. "Op korte termijn zal dit de provincie geld kunnen gaan kosten. Daarom moet er een goed plan voor een afbouwregeling komen."

Al in 2002 was duidelijk dat de prognoses voor de te verkopen kavels te rooskleurig waren. Thijs Coppus: "Volgens Driessen zijn eigen ambtenaren was de markt verzadigd, waren de cijfers veel te rooskleurig en was er een slechte samenwerking met de gemeenten. Dit rapport heeft de Staten nooit bereikt. Door keuzes die in het provinciehuis zijn gemaakt gaat het nu slecht met Ruimte voor Ruimte en loopt de provincie een groot financieel risico."

Het voorstel van de SP om snel met een plan te komen om de regeling binnen een jaar af te bouwen werd afgewezen door een meerderheid van CDA, PvdA en VVD. “Erg Jammer.” Aldus Thijs Coppus. “Nu blijft Limburg nog voor jaren opgescheept zitten met een regeling die niet deugt en waarschijnlijk alleen maar meer zal gaan kosten.”

U bent hier